تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دوزبانه‌های آذری- فارسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-18

10.22059/jflr.2013.53760

سارا اربابی؛ شهلا شریفی؛ علی مشهدی


نقش هوش چندگانه در هویت فرهنگی و پیشرفت زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-18

10.22059/jflr.2019.283728.647

شراره ابراهیمی؛ شهرام افراز؛ فضل‌الله صمیمی


تأثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان‌آموزان فارسی‌زبان

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 5-17

معصومه احمدی شیرازی؛ زینب شکرابی


بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 5-20

10.22059/jflr.2014.61644

حسین رسول پور؛ محمدرضا پهلوان نژاد


بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-30

10.22059/jflr.2016.62808

علیرضا مظفّری؛ عبداله طلوعی آذر؛ ناصر فرمانی


جایگاه مکتب‌های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 183-214

10.22059/jflr.2015.62546

منوچهر جعفری گهر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ بهروز جمالوندی


جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 299-324

10.22059/jflr.2017.236677.353

پرویز بیرجندی؛ محمدباقر باقری؛ پرویز مفتون


نقش آزمون‌سازی در سنجش آموخته‌های زبان‌آموز در آموزش زبان آلمانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 19-43

10.22059/jflr.2013.53761

ابراهیم استارمی؛ الناز قدوسی شاهنشین