بررسی‌ علل‌ خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در کاربرد حرف‌ تعریف‌ اسپانیایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

10.22059/jflr.2012.50915

چکیده

هدف از این تحقیق، کمک به ‌آموزش برخی از جنبه‌های خاص بکارگیری حرف تعریف در زبان اسپانیایی به ‌دانشجویان و زبان‌آموزان ایرانی است که تاکنون بدان پرداخته ‌نشده است. حرف تعریف یکی از موضوعات بسیار بحث‌برانگیز در زبان اسپانیایی است که اختلاف نظرات فراوانی در خصوص عملکردهای آن وجود دارد. این اختلافات مشکلات بسیاری را در فراگیری حرف تعریف توسط دانشجویان و علاقه‌مندان به‌ ‌زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم پدیدآورده است. بنابراین، با استفاده از روش تجربی تحقیقی، پرسشنامه‌ای به ‌منظور ارزیابی توانایی زبان‌آموزان ایرانی[1] در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تهیه شد که در این مقاله کاربردهای مختلف این عنصر زبان‌شناسی را در قالب الگویی مشخص در سه دسته دستوری، نحوی و معنایی تقسیم‌‌بندی کرده و به ‌بررسی خطاهای زبان‌آموزان پرداختیم و عوامل اصلی تأثیرگذار در بروز این خطاها را به ‌‌منظور تسهیل در درک و فراگیری حرف تعریف مورد شناسایی قرار داده‌ایم.[1]- منظور از زبان­آموزان ایرانی، فارس زبانانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Causes of Errors Made by Iranian Learners in the Application of Spanish DefiniteArticles

چکیده [English]

The purpose of this research is to help instruct students the
particular aspects of using articles in the Spanish language, a concept that
has not yet been thoroughly studied  by
researchers. Articles are one of the most controversial issues in the Spanish
language, since there are many controversies about their uses and functions.
These differences creates many difficulties in learning the article for
students taking Spanish as a secondlanguage. Therefore, through an
experimentalstudy composed of a questionnaire that aimed at assessing Iranian
learners’ competencies in three levels,an introductory level, an intermediate
level and an advanced level, this paper aims to present the differentapplications
of this linguistic element in the form of a specific model, divided into three
categories,i.e., grammatical, syntactic and semantic. The study of learners’
errors in each of these categories will be discussed. Finally, the main factors
affecting these errors in order to facilitate the understanding and learning of
the article are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error Analysis
  • learners
  • Teaching Definite Articles
  • Spanish language
  • Linguistics