اطلاعات آماری نشریه 
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 272
تعداد مشاهده مقاله 222,569
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 161,680
نسبت مشاهده بر مقاله 818.27
نسبت دریافت فایل بر مقاله 594.41
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 741
درصد پذیرش 23
زمان پذیرش (روز) 68

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم:

در راستای نیل به اهداف و چشم انداز مجله و در جهت افزایش مخاطب بین‌الملل، به استحضار می‌رساند از این پس، کلیه مقالات ارسالی به این مجله می‌بایستی به دو زبانه ارائه گردد. بدیهی است زبان اصلی مقاله می‌بایست به‌صورت فارسی بوده و ترجمه کامل مقاله نیز به یک زبان خارجی( متناسب با موضوع مقاله) ارائه گردد. همچنان ارائه چکیده و کلمات کلیدی و فهرست منابع حتما علاوه به دو زبان مذکور به زبان انگلیسی نیز ارائه گردد.

فراخوان مقاله (تابستان 1400 – پاییز 1400)

    تابستان 1400: فرهنگ و هویت و سیاست در آموزش زبان های خارجی (مهلت ارسال: 1400/02/31)
    پاییز 1400: تکنولوژی و آموزش زبان های خارجی (مهلت ارسال: 1400/04/31)

 


 

 •   کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول: علیرضا ولی‌پور
 • سردبیر: مهدی دهمرده
 • شاپای چاپی:4123-2588
 • شاپای الکترونیکی:7521-2588
 • حوزۀ تخصصی : زبانشناختی و آموزش زبان و ترجمه در زبانهای خارجی و تکنولوژی در آموزش زبان
 • همکاری با انجمن ایرانی زبان و ادبیات زبان روسی و انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله:فارسی
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 0
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • زمان داوری :1ماه
 • درصد پذیرش مقالات :22.25درصد
 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب(همتاجو) در بررسی و داوری مقالات
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- NOOR MAGS- MAGIRAN-NLAI
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jflr@ut.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان : jflr.ut.ac.ir@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2588-4123
شاپا الکترونیکی
2588-7521

بانک ها و نمایه نامه ها