قابل توجه کلیه نویسندگان محترم:

در راستای نیل به اهداف و چشم انداز مجله و در جهت افزایش مخاطب بین الملل، به استحضار می رساند از این پس، کلیه مقالات ارسالی به این مجله می بایست به دو زبان ارایه گردند. بدیهی است زبان اصلی مقاله می بایست بصورت فارسی بوده و ترجمه کامل مقاله نیز به یک زبان خارجی (متناسب با موضوع مقاله) ارایه گردد. همچنین ارایه چکیده و کلمات کلیدی و فهرست منابع حتما علاوه به دو زبان مذکور، به زبان انگلیسی نیز می بایست ارایه گردد.

شایان ذکر است براساس رویکرد جدید مجله شیوه نامه نگارش نشریه برای ارسال مقالات بروزرسانی شده است و پذیرش مقالات منوط به اجرای این شیوه نامه می‌باشد.

 


 

 •   کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • شاپای چاپی:4123-2588
 • شاپای الکترونیکی:7521-2588
 • حوزۀ تخصصی : زبانشناختی و آموزش زبان و ترجمه در زبانهای خارجی و تکنولوژی در آموزش زبان
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله:فارسی
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 0
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • زمان داوری :3ماه
 • درصد پذیرش مقالات :22.25درصد
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- NOOR MAGS- MAGIRAN-NLAI
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jflr@ut.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان : jflr.ut.ac.ir@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها