قابل توجه کلیه نویسندگان محترم:

مقالات ارسالی توسط نویسندگان حداکثر در 1 هفته به داور ارسال می‌گردد

در راستای نیل به اهداف و چشم انداز مجله و در جهت افزایش مخاطب بین‌الملل، به استحضار می‌رساند از این پس، کلیه مقالات ارسالی به این مجله می‌بایستی به دو زبانه ارائه گردد. بدیهی است زبان اصلی مقاله می‌بایست به‌صورت فارسی بوده و ترجمه کامل مقاله نیز به یک زبان خارجی( متناسب با موضوع مقاله) ارائه گردد. همچنان ارائه چکیده و کلمات کلیدی و فهرست منابع حتما علاوه به دو زبان مذکور به زبان انگلیسی نیز ارائه گردد.

 

شایان ذکر است براساس رویکرد جدید مجله شیوه نامه نگارش نشریه برای ارسال مقالات بروزرسانی شده است و پذیرش مقالات منوط به اجرای این شیوه نامه می‌باشد.

 

قابل توجه نویسندگان محترم

 

نشریه دو زبانه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی در نظر دارد برای تسریع در ارسال مقاله به این نشریه در مرحله اول، مقاله به زبان فارسی را دریافت نماید. و پس از پذیرش مقاله از جانب داوران محترم نشریه، زبان دوم آن را دریافت می‌کنیم‌. بدیهی است در صورت عدم ارسال مقاله به زبان دوم بعد از پذیرش، از چاپ آن معذور می‌باشیم.

 

 

فراخوان مقاله (تابستان 1400 – پاییز 1400)

    تابستان 1400: فرهنگ و هویت در آموزش زبان های خارجی (مهلت ارسال: 1400/01/31)
    پاییز 1400: تکنولوژی و آموزش زبان های خارجی (مهلت ارسال: 1400/04/31)

 


 

 •   کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول: علیرضا ولی‌پور
 • سردبیر: مهدی دهمرده
 • شاپای چاپی:4123-2588
 • شاپای الکترونیکی:7521-2588
 • حوزۀ تخصصی : زبانشناختی و آموزش زبان و ترجمه در زبانهای خارجی و تکنولوژی در آموزش زبان
 • همکاری با انجمن ایرانی زبان و ادبیات زبان روسی و انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله:فارسی
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 0
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • زمان داوری :1ماه
 • درصد پذیرش مقالات :22.25درصد
 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- NOOR MAGS- MAGIRAN-NLAI
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jflr@ut.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان : jflr.ut.ac.ir@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 3، پاییز 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2588-4123
شاپا الکترونیکی
2588-7521

بانک ها و نمایه نامه ها