اهداف و چشم انداز

اهداف 

مجله پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی  با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان و متخصصان  حوزه های آموزش، ‌سنجش، یادگیری، و ترجمه زبانهای خارجی  به صورت فصلنامه توسط دانشگاه تهران  منتشر می­گردد و از کلیه متخصصین و علاقمندان دعوت می نماید تا یافته های پژوهشی خویش را از طریق این مجله منتشر نمایند. 

 
 محورهای موضوعی
  اولویتهای پژوهشی این مجله به شرح زیر است:  
 •  آموزش زبان ازطریق متون ادبی
 • مطالعات زبان شناسی کاربردی
 • مطالعات زبان شناسی
 • یادگیری  و فراگیری زبان دوم
 • فرهنگ و هویت در آموزش زبانهای خارجی
 • جامعه شناسی زبان
 • روانشناسی زبان
 • مطالعات شناختی و آموزش زبان
 • آموزش زبان از طریق رایانه/تلفن همراه
 • مطالعات ترجمه
 • آموزش،‌ سنجش و ارزیابی ترجمه
 • برنامه ریزی آموزشی
 • سیاق کلام انتقادی
 • سیاق کلام
 • آموزش زبان خارجی با اهداف ویژه
 • تربیت معلم زبان
 • برنامه ریزی راهبردی
 • سیاست های زبانی
 • روشهای تدریس و سنجش مهارتهای زبان
 • بکارگیری فناوری های نوین در آموزش و سنجش زبانهای خارجی/ تکنولوژی آموزشی
 • آموزش زبان خارجی با اهداف علمی و دانشگاهی
 • علوم بین رشته ای مرتبط با زبان
 • زبان و فلسفه - فیلسوفان زبان
 • ابعاد زبانشنانه ترجمه ماشینی
 • زیانشناسی مدرن و بین رشته ای
 • ترمینولوژی
 • مانیتورینگ زبانی
 • زبانشناختی و ادبیات
 • سیاست و آموزش زبان های خارجی
 • زبان شناسی اجتماعی 
 انواع مقالات
 • علمی- پژوهشی
 • علمی-ترویجی