اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی

ایین‌نامۀ اخلاق و سوءرفتار انتشاراتی

ملاحظات اخلاقی

 1. هیئت تحریریه
 2. نویسندگان و وظایف نویسندگان
 3. فرآیند داوری همتا
 4. اخلاق انتشاراتی
 5. مجوز و حق تکثیر
 6. بایگانی
 7. مالکیت و مدیریت
 8. وبگاه
 9. زمان‌بندی چاپ
 10. نام مجله
 11. قوانین انتشارات: مقررات اجرایی و شیوه‌نامۀ اخلاقی

 

 1. هیئت تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریۀ مجله، موسسۀ محل فعالیت و اطلاعات تماس آن‌ها در منوی صفحۀ مجله تحت‌عنوان: «اعضای یئت تحریریه» قابل دسترسی است.

 1. نویسندگان و وظایف نویسندگان

عمدتاً وظیفۀ ارتباط با مجله طی روند ارسال مقاله، داوری همتا و فرایند انتشار و نیز کسب اطمینان از انجام کامل و درست تمام الزامات اجرایی مجله مانند ارائۀ جزئیات مرتبط با تألیف، تأیید کمیتۀ اخلاقی، اسناد ثبت کارآزمایی بالینی و جمع‌آوری اظهارات تعارض منافع، برعهدۀ نویسندۀ مسئول است. نویسندۀ مسئول باید در طول فرآیند ارسال و داوری همتا به‌طور منظم پاسخ‌گوی پرسش‌های هیئت تحریریه باشد و پس از انتشار مقاله نیز در برآورده ساختن هرگونه درخواستی از جانب مجله همکاری کند.

مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی پس از نهایی‌شدن پذیرش مقاله، امکان اضافه‌کردن نام نویسندگان یا تغییر نام نویسندگان اول یا مسئول را مجاز نمی‌داند. اگر نویسنده‌ای مایل باشد نامش از بخش اسامی حذف گردد، باید نامه‌ای با امضای خود و همچنین همۀ نویسندگان دیگر ارسال کند که نشان دهدندۀ تمایل وی برای حذف نام خود از فهرست نویسندگان باشد. هرگونه تغییر ترتیب اسامی در بخش مربوط به نام نویسندگان مستلزم نامه‌ای است که به امضای کلیۀ نویسندگان رسیده‌باشد.

عمدتاً وظیفۀ ارتباط با مجله طی روند ارسال مقاله، داوری همتا و فرایند انتشار و نیز کسب اطمینان از انجام کامل و درست تمام الزامات اجرایی مجله مانند ارائۀ جزئیات مرتبط با تألیف، تأیید کمیتۀ اخلاقی، اسناد ثبت کارآزمایی بالینی و جمع‌آوری اظهارات تعارض منافع، برعهدۀ نویسندۀ مسئول است. نویسندۀ مسئول باید در طول فرآیند ارسال و داوری همتا به‌طور منظم پاسخ‌گوی پرسش‌های هیئت تحریریه باشد و پس از انتشار مقاله نیز در برآورده ساختن هرگونه درخواستی از جانب مجله همکاری کند. نشریات دانشگاه تهران اضافه شدن نام نویسندگان یا تغییر نام نویسندگان اول یا مسئول را پس از نهایی‌شدن پذیرش مقاله مجاز نمی‌دانند. اگر نویسنده‌ای مایل باشد نامش از میان اسامی حذف گردد، باید نامه‌ای با امضای خود و همچنین همۀ نویسندگان دیگر ارسال کند که نشان‌دهدندۀ تمایل وی برای حذف نام خود از فهرست نویسندگان باشد. هرگونه تغییر ترتیب اسامی در بخش مربوط به نام نویسندگان مستلزم نامه‌ای است که به امضای کلیۀ نویسندگان رسیده‌باشد.

اصالت مقاله و انتشار مقالۀ تکراری

مقالات ارسالی به مجله باید دارای اصالت باشند، قبلاّ منتشر نشده و برای انتشار در نشریۀ دیگری ارسال نشده باشند. این قانون در مورد ارسال مقالاتی که تحت بررسی نشریات دانشگاه تهران هستند نیز صدق می کند و نباید این مقالات را جهت ارزیابی به سایر نشریات ارسال کرد. ضروری است کلیۀ نویسندگان در صورت ارجاع به شکل یا جدولی از یک مجلۀ دیگر، هرگونه مسئلۀ مرتبط با حق نشر را حل‌و‌فصل نمایند.

 1. فرآیند داوری همتا

مقالات ارسالی به مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی در فرآیند زیر قرار می‌گیرد:

 • مقاله از طریق سامانۀ ارسال آنلاین مجله دریافت می‌شود.
 • ارزیابی اولیه توسط هیئت تحریریه صورت می‌گیرد که شامل ارزیابی مقدماتی مقاله از نظر نگارشی و تطابق با فرم، قالب و شیوه‌نامۀ ارائه‌شده در راهنمای ارسال مقالات است. سپس، کیفیت مقالۀ ارسالی توسط حداقل دو تن از اعضای هیئت تحریریه بررسی می‌شود.
 • مقاله حداقل برای دو داور که در زمینۀ مطالعاتی مربوطه صاحب‌نظر باشند ارسال می‌شود.
 • پس از مشخص‌شدن داوران، فرآیند بررسی همتا آغاز شده و به‌طور میانگین سه ماه به طول می‌انجامد.
 • نامۀ داوری به نویسندۀ مربوطه ارسال می‌شود که دربردارندۀ یکی از نتایج احتمالی زیر است: عدم پذیرش، نیازمند اصلاحات کلی، نیازمند اصلاحات جزئی، یا پذیرش بدون نیاز به اصلاح
 1. اخلاق انتشاراتی

مجله نسبت به رعایت کلیۀ ضوابط و اصول عملی ناشر از جمله ملاحظات اخلاق انتشاراتی مجله، ضوابط، شرایط و قوانین ذکر شده در انتهای این صفحه متعهد است.

 1. مجوز و حق چاپ

پیرو این اصل که دسترسی آزادانۀ عموم به محتوای پژوهشی به بیشترشدن تبادل جهانی دانش کمک می‌کند، این مجله امکان دسترسی آزاد و سریع به محتوای خود را فراهم آورده‌است.

کلیۀ مقالات مجله مطابق شرایط مندرج درCreative Commons Attribution-Non-commercial 4.0 International License منتشر می‌شوند که هرگونه استفادۀ غیر تجاری، به‌اشتراک‌گذاری، اقتباس، انتشار و بازتولید در هر رسانه یا قالبی را مشروط بر این‌که نویسندگان اصلی و منبع آن به‌درستی به‌رسمیت شناخته‌شوند مجاز برمی‌شمرد.

نویسندگان از حق چاپ برخوردار هستند اما مجوز بهره‌مندی از حقوق انحصاری مقالۀ خود را به ناشر می دهند*.

نویسندگان حقق دارند:

 • براساس «حقوق استفادۀ شخصی» ** و مشروط بر این که مجوز اهداف کاربری و پیوند شناسۀ برنمود دیجیتالی (DOI) به نسخۀ ثبت‌شده در این مجله را اعمال کرده‌باشند، مقالۀ خود را به اشتراک بگذارند.
 • حقوق مالکیت معنوی (شامل داده‌های تحقیق) را برای خود محفوظ نگه دارند.
 • در خصوص اثر منتشر شده از اختیار و اعتبار مناسب بهره‌مند باشند.


* این مورد شامل حق استفاده و واگذاری تجاری است.

** حقوق استفادۀ شخصی (Personal use rights)
نویسندگان می‌توانند کل یا بخشی از مقالات خود را برای اهداف علمی و غیر تجاری از جمله موارد زیر مورد استفاده قرار دهند:

 • نویسنده جهت تدریس در کلاس درس خود از آن استفاده کند (مثلاً توزیع نسخه‌های آن به‌صورت کاغذی یا الکترونیکی).
 • نسخه‌های آن را (مثلاً از طریق پست الکترونیکی) جهت استفادۀ شخصی (و نه جهت استفادۀ تجاری) در اختیار پژوهشگران همکار و آشنا بگذارند.
 • از محتوای آن در رساله یا پایان‌نامه استفاده کنند (به‌شرط آن‌که برای مقاصد تجاری منتشر نشود)
 • محتوای مقاله را در تدوین آثار بعدی خود مورد استفاده قرار دهند.
 • مقاله را در قالب کتاب گسترش دهند.
 • با استفاده از مقاله، آثار فرعی دیگری تدوین کنند (اما نه برای استفاده تجاری).
 • از مطالب آن به شکلی دیگر استفاده کنند یا گزیده یا بخشی از آن را در آثار دیگر مورد استفادۀ مجدد قرار دهند
 1. سیاست مرتبط با بایگانی
  درحال‌حاضر، نسخه‌های الکترونیک مجله به‌شرح زیر در منابع داخلی و بین‌المللی بایگانی می‌شوند:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه مرکز اطلات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

 1. مالکیت و مدیریت

مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی نشریه‌ای متعلق به دانشگاه تهران است. مجله تحت مالکیت و پشتیبانی کامل دانشگاه تهران قرار داشته و توسط دانشگاه تهران منتشر می‌شود.

از آن‌جا که دانشگاه تهران بیشتر هزینه‌های انتشار مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی را تأمین می‌کند، هزینۀ روند پذیرش مقاله (APC) و سایر هزینه‌های انتشار در این مجله برای نویسندگان رایگان است. روند انتشار مقاله در این مجله هیچ هزینه‌ای دربرندارد.

 1. وبگاه

  وبگاه مجله به نشانی زیر است:  https://jflr.ut.ac.ir// دسترسی به کلیۀ معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای لازم از طریق وب سایت مجله امکان‌پذیر است.

 1. زمان‌بندی چاپ

مجله به‌صورت فصل‌نامه به‌چاپ می‌رسد.

 1. نام مجله و حروف اختصاری آن

  نام نشریه «مجلۀ پژوهش‌های زبان خارجی» (Journal of Foreign Language Research) است که اختصاراً به‌صورت نوشته می‌شود.


اصول اخلاق انتشاراتی

مجلۀ پژوهش‌های زبان خارجی که تحت مالکیت دانشگاه تهران قرار دارد، نسبت به اخلاق انتشاراتی مندرج در ضوابط رفتاری و بهترین عملکردهای کمیتۀ اخلاق نشر پایبند است.

شناسۀ تایید سامانۀ ملی اخلاق

براساس مقررات و قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، کلیۀ مقالات ارسالی به مجلات باید پیش‌تر در کمیته ملی اخلاق در تحقیقات پزشکی ثبت گردند و پس از دریافت شناسۀ تایید سامانۀ ملی اخلاق، این شناسه به همراه مقالات ارسال شود. درج این شناسه در انتهای بخش مواد و روش‌های مقاله نیز ضروری است. همۀ شناسه‌های تأیید سامانۀ اخلاق به‌صورت برخط در وبگاه سامانۀ ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی ایران قابل دسترسی است: https://ethics.research.ac.ir

مقدمه

هدف مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی این است که یکی از شبکه‌های مهم انتقال داده و به‌اشتراک‌گذاری ایده و اطلاعات میان جامعۀ علمی و پژوهشی باشد. برماست که پیرویضوابط اخلاقی مشخص باشیم و پایبندی به ضوابط اخلاقی زیر که باعث پیشرفت چشمگیر کیفیت آثار منتشرشده می‌گردد اکیداً توصیه می‌شود. ضوابط اخلاقی مدون فعلی بر ارائۀ راهنمای رفتاری مناسب برای سردبیران، ویراستارها، نویسندگان و داوران طی فرآیند انتشار علمی متمرکز است.

نویسندگان و نویسندگان همکار

مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی موظف است در طراحی و پیشبرد روند داوری و انتشار مجله و رسیدگی به مسائل مربوطه از «استانداردهای بین المللی نویسندگان» مصوب کمیتۀ اخلاق نشر پیروی کرده و معیارهای آن را به کار گیرد. می‌توانید استانداردهای بین‌المللی نویسندگان را در اینجا ببینیدد. نویسندگان باید این معیارهای استاندارد را بخوانند و آن‌ها را به‌طور کامل در آثار خود اعمال کنند.

نویسندگان با ارسال مقاله تصدیق می‌کنند که مقالۀ ارسالی توسط کلیۀ نویسندگان خوانده و تایید شده و کلیۀ نویسندگان با ارسال مقاله به مجله موافقت کرده‌اند. مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی پیرو ضوابط کمیتۀ بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی (ICMJE) است و توصیه می‌کند که نگارش مقاله‌ها بر اساس 4 معیار زیر صورت بگیرد:

 • مشارکت کلان در تکوین یا طراحی اثر؛ یا به‌دست‌آوردن، تجزیه‌و‌تحلیل، یا تفسیر داده‌ها برای کار؛ و
 • طراحی پیش‌نویس اثر یا بازبینی انتقادی آن جهت دستیابی به دورن‌مایۀ اندیشمندانه و حائز اهمیت؛ و
 • تأیید نهایی نسخه برای انتشار؛ و
 • اعلام موافقت برای پاسخ‌گویی نسبت به کلیۀ جنبه‌های کار با کسب اطمینان از این‌که مسائل مرتبط با صحت یا یکپارچگی کلیۀ بخش‌های کار به‌شیوه‌ای متناسب بررسی و حل و فصل شده‌باشند.

الزامی است کلیۀ نویسندگان حین ارسال مقاله، تایید صلاحیت شوند. نام همکارانی که شرایط متناسب با عنوان نویسندگی را ندارند، باید در بخش قدردانی ذکر شود.

علاوه‌براین، به نویسندگان توصیه می‌شود ضوابط اخلاقی زیر را با جدیت رعایت کنند و مقالاتی را ارسال کنند که اثر اصیل خود آن‌ها باشد و یا اثری باشد که در دورۀ کاری خود متصدی آن بوده‌اند.

مقالات ارسالی باید شامل نتایج، داده‌ها و ایده‌های اصیل و جدید نویسندگان بوده و برای چاپ به سایر نشریات ارسال نشده یا در جاهای دیگر منتشر نشده‌باشند. جعل داده‌ها و نتایج، سرقت مالکیت معنوی و سرقت علمی اکیداً پذیرفتنی نیست و و مادون شان اخلاقی نویسنده تلقی می‌شود. ضروری است اطلاعات به‌دست آمده از طریق رسانه‌های مختلف، تنها کسب با اجازۀ قبلی از صاحب منبع اطلاعات یا داده‌ها در مقاله ارائه شود.

نویسندگان باید منابع اثری که مورد استفاده قرار داده اند را به درستی ذکر کنند. به نویسندگان توصیه می شود منبع  مقاله را قبل از ارسال آن بررسی کنند.

نویسندگان نمی‌توانند به‌هیچ‌وجه و از طریق هیچ رسانه‌ای برای انتشار آثار خود تبلیغ کنند. هیچ‌یک از مقالات نباید نویسنده‌ای داشته‌باشد که به‌طریق یا دلیلی، مستقیماً درگیر کار نبوده‌است.

از نویسندگان مسئول و همکار درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله، کلیۀ نتایج را بررسی و از صحت و اعتبار آن‌ها اطمینان حاصل کنند. هرگونه تعارض منافع احتمالی باید از قبل به سردبیر اطلاع داده‌شود. نویسندگان ملزم به پیروی از سیاست انتشاراتی مصوب Creative Commons هستند.

از کلیۀ نویسندگان درخواست می‌شود  پس از دریافت پذیرش مقاله خود برای انتشار، فرم انتقال حق چاپ بلامانع را ارسال کنند.


هیئت تحریریه

مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی موظف است در طراحی و پیشبرد روند داوری و انتشار مجله و رسیدگی به مسائل مربوطه از «استانداردهای بین المللی نویسندگان» مصوب کمیتۀ اخلاق نشر پیروی کرده و  معیارهای آ« را به کار گیرد. می‌توانید استانداردهای بین‌المللی سردبیران را در اینجا ببینید.

واژۀ ویراستار یک اصطلاح رایج است که برای اشاره به سردبیر، ویرایشگر محتوایی، ویرایشگر موضوعی و اعضای هیئت تحریریۀ مجله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تاکید بر این است که ویراستاران مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی مسئولیت کامل تصمیمات ویراستاری و فنی مجله را بر عهده بگیرند. هیچ ویراستار یا عضوی از دفتر نشریه نباید در مورد تصمیمات ویرایشی مرتبط با یک مقاله که توسط ویراستار مربوطه اتخاذ شده، مداخله کرده یا درمورد آن اظهار نظر کند. از ویراستاران درخواست می‌شود مقالات ارسالی را بی‌طرفانه مورد بررسی قرار دهند. هدف مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی انتشار سریع است و به ویراستاران توصیه می‌شود فرآیند بررسی مقالات را سریع و با دقت انجام دهند.

ویراستاران منحصراً مسئول پذیرش یا عدم پذیرش مقاله هستند، این احتمال وجود دارد که مقاله مورد بازبینی همکاران قرار گیرد، اما تصمیم نهایی به ویراستار بستگی دارد.

هیچ تصمیم یا مسئله‌ای در رابطه با مقالۀ ارسالی نباید به‌واسطۀ ویراستار برای کسی فاش شود. اگر یکی از ویراستاران قصد چاپ مقاله‌ای را دارد، مقالۀ وی باید توسط ویراستار دیگری تحت فرآیند بررسی قرار بگیرد.

ویراستار باید تا زمان به‌چاپ رسیدن مقالۀ ارسالی از به‌کاربردن اطلاعات، داده‌ها، نظریه‌ها یا تفسیرهای آن مقاله در کار خود، خودداری کند.


داوران

داوران اصلی‌ترین اعضایی هستند که به مجله به‌عنوان نشریه‌ای که دارای داوری کور است اعتبار می‌بخشند و از آن‌ها درخواست می‌شود به‌هیچ نحوی هویت خود را فاش نکنند.

اگر داور احساس کند مقاله از نظر فنی فاقد شرایط لازم است، یا اگر بررسی به‌موقع برای وی امکان‌پذیر نباشد، یا اگر مقاله دارای تعارض منافع باشد، وی باید فوراً داوری مقالۀ ارسالی را رد کند.

کلیۀ مقالات ارسالی باید محرمانه تلقی شوند، دریافت مشاوره از اشخاص خارجی با تأییدیۀ تحریریه امکان‌پذیر است.

هیچ داوری نباید مقاله‌ای را که برای بررسی به وی واگذار شده‌است بنا به دلایل شخصی به داور دیگری بسپارد بلکه باید فوراً داوری آن را رد کند.

داوران پایه و اساس کل فرایند کیفیت‌سنجی هستند و باید اطمینان حاصل کنند که مقالات منتشر شده حتماً از کیفیت بالا برخودار بوده و دارای اصالت باشند. اگر داور دریابد مقاله‌ای که برای داوری به وی واگذار شده در نشریۀ دیگری تحت بررسی قرار دارد، باید به سردبیر اطلاع دهد.

هیچ قانونی برای تجزیه‌و‌تحلیل سختگیرانه و سریع مقاله وجود ندارد، این کار باید به‌صورت موردی و با توجه به شایستگی، کیفیت و اصالت مقالۀ ارسالی صورت بگیرد.

به‌طور کلی، در روند داوری موارد زیر می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد:

 • ساختار مقالۀ ارسالی و تناسب آن با شیوه‌نامۀ نویسندگان
 • قصد و هدف مقاله
 • شیوۀ استفاده از موصول‌ها در مقاله
 • مقدمۀ مطرح‌شده و نتیجه‌گیری/ پیشنهادات ارائه‌شده
 • منابع ارایه‌شده برای اثبات محتوا
 • دستور زبان، رعایت علائم نگارشی و املا
 • مسائل مرتبط با سرقت علمی
 • تناسب مقاله با نیازمندی‌های فعلی

نظر داوران، پذیرش یا عدم پذیرش مقاله را مشخص می‌کند و آن‌ها عناصر اصلی در روند داوری همتا هستند. از کلیۀ داوران درخواست می‌گردد مقالاتی را که برای بررسی به آن‌ها واگذار شده‌است به‌طور کامل بررسی کرده و نظرات خود را بدون هیچ‌گونه جانبداری ارائه دهند چرا که این کار آن ها باعث بالا رفتن کیفیت مجلات می‌شود.

نقض قوانین

همۀ ما به‌عنوان گروهی از پژوهشگران که با یکدیگر همبستگی و پیوستگی ویژه‌ای دارند، باید اطمینان حاصل کنیم که ضوابط اخلاقی تدوین‌شده به هرشکل ممکن رعایت شود. در یک نهاد غیر انتفاعی مانند نشریه، رعایت ضوابط وظیفۀ شخصی خود افراد به‌شمار می رود، هیچ قوۀ قهریه‌ای برای به‌اجرا درآوردن این ضوابط وجود ندارد.

اعضای مجموعۀ مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی وظیفه دارند در صورت مشاهدۀ تخلف از جانب هر شخصی، علیه وی اقدام کنند.

ثبت کارآزمایی بالینی

کلیۀ کارآزمایی‌های بالینی باید از قبل در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی در سراسر جهان، مثلاً http://irct.ir/ به ثبت رسیده‌باشند.

شناسۀ کارآزمایی بالینی باید در زمان ارسال مقاله ارائه شود.

شیوه‌نامه و نمودار روندنمای کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر

مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی موظف است طی فرآیند داوری و انتشار و مسائل مرتبط با آن از شیوه‌نامه‌ها و نمودارهای کمیته اخلاق نشر پیروی کرده و موارد مندرج در آن‌ها را اعمال کند. جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر، خواهشمند است اینجا کلیک کنید.

صوابط رفتاری و بهترین عملکردهای کمیتۀ اخلاق نشر

 1. هیئت تحریریه

سردبیر مسئول کلیۀ مطالب منتشر شده در مجله است. این بدان معناست که وی باید:

1.1 در جهت برآوردن نیازهای خوانندگان و نویسندگان بکوشد.

1.2 برای بهبود مداوم مجله خود تلاش کند.

1.3 جهت کسب اطمینان از کیفیت مطالبی که به چاپ می‌رساند، فرایندهای مربوطه را به‌درستی اجرا کند.

1.4 آزادی بیان را ارج بنهد.

1.5 درستی و صداقت را در سوابق دانشگاهی محفوظ بدارد.

1.6 از به‌خطر افتادن الگوهای معیار عقلی و اخلاقی به‌دلیل نیازهای مالی جلوگیری کند.

1.7 همواره برای انتشار اصلاحیه، شفاف سازی، عقب نشینی از مواضع و عذرخواهی در مواقع ضروری آمادگی داشته باشد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • فعالانه پیگیر نظرات نویسندگان، خوانندگان، داوران و اعضای هیئت تحریریه در خصوص راه‌های بهبود فرایندهای مجله خود باشد.
 • از پژوهش‌‌ در زمینۀ داوری همتا و انتشار و ارزیابی مجدد فرایندهای مجله خود در پرتو یافته‌های جدید استقبال کرده و در این رابطه آگاهی کسب کند.
 • از اقدامات ابتکاری که به‌منظور کاهش سوءرفتار در حیطۀ پژوهش و نشر تدوین شده‌اند پشتیبانی کند.
 • از اقدامات ابتکاری جهت آموزش محققان دربارۀ اخلاق نشر پشتیبانی کند.
 • تأثیر سیاست‌های مجلۀ خود را بر رفتار نویسندگان و داوران ارزیابی کرده و در صورت لزوم، به‌منظور تشویق رفتار مسئولانه و جلوگیری از سوءرفتارهای احتمالی در مورد این سیاست‌ها تجدیدنظر کند.
 • اطمینان حاصل کند که همۀ مطالب منتشر شده توسط مجلۀ وی پیام مقالۀ مورد بررسی را منعکس کرده و زمینه‌سازی مناسب را انجام داده باشند.
 1. خوانندگان

2.1 خوانندگان باید در جریان این موضوعات قرار بگیرند که هزینۀ تحقیق یا سایر فعالیت‌های علمی از چه منبعی تأمین شده‌است، آیا سرمایه‌گذاران در روند تحقیق و انتشار نقشی داشته‌اند، و اگر جواب مثبت است، این نقش شامل چه مواردی بوده‌است.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • اطمینان حاصل کند که کلیۀ گزارش‌ها و داوری‌های منتشر شده در خصوص پژوهش‌ها توسط داوران واجد شرایط صورت گرفته و شامل بررسی آماری نیز باشد.
 • اطمینان حاصل کند که آن بخش‌هایی از مجله که مشمول داوری همتا نیستند کاملاً مشخص باشند.
 • رویه‌ای پیش بگیرند که مشوق دقت، درستی و شفافیت گزارش پژوهشی باشد و مواردی همچون ویرایش فنی و اعمال درست شیوه‌نامه‌ها و فهرست‌های یادآور را شامل شود.
 • تدوین سیاستی مبتنی بر شفافیت را مدنظر قرار دهند که منجر به تشویق حداکثری افراد به افشای منشأ مقالات غیرپژوهشی باشد.
 • سامانه‌های مناسبی برای نویسندگان اصلی و همکار ترتیب دهد که نمونه‌ عملکردهای درست را (مثلاً این‌که فهرست‌ها طوری باشند که دقیقاً مشخص شود چه کسی کار موردنظر را انجام داده‌است) معرفی کرده و از عملکردهای نادرست (مثلاً درج نام نویسندگان اجاره‌ای و افتخاری) جلوگیری کنند.
 • خوانندگان را از اقدامات صورت‌گرفته برای کسب اطمینان از این‌که مقالات ارسالی توسط کارمندان نشریه و اعضای هیئت تحریریه به شکلی بی‌طرفانه و بدون تعصب مورد داوری قرار می‌گیرند مطلع سازد.
 1. خوانندگان را از اقدامات صورت‌گرفته برای کسب اطمینان از این‌که مقالات ارسالی توسط کارمندان نشریه و اعضای هیات تحریریه به شکلی بی طرفانه و بدون تعصب مورد داوری قرار می گیرند مطلع سازدد
 2. ارتباط با نویسندگان

4.1 تصمیم ویراستار درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک مقاله برای چاپ باید مبتنی بر اهمیت، اصالت و شفافیت مقاله و نیز معتبربودن پژوهش و تناسب آن با رسالت مجله باشد.

4.2 ویراستار نباید تصمیمات خود را در خصوص پذیرش مقالات ارسالی تغییر دهد مگر این‌که مشخص شود مقالۀ ارسالی مشکلات جدی داشته‌است.

4.3 ویراستار جدید نباید تصمیم ویراستار قبلی را درخصوص انتشار آثار ارسالی تغییر دهد مگر این‌که مشخص شودمشکلات جدی درمیان بوده است.

4.4 شرح فرآیندهای مرتبط با داوری همتا باید منتشر شود و ویراستار باید آمادگی لازم را داشته باشد تا دلیل هرگونه تغییر اساسی در فرآیندهای تشریح‌شده را توضیح دهد.

4.5 مجلات باید ساز و کار مشخصی داشته‌باشند که نویسندگان بتوانند به واسطۀ آن برای اعتراض به تصمیمات وایراستار اقدام کنند.

4.6 ویراستار باید برای نویسندگان راهنمایی منشر کند که تمام انتظارات و ملزومات در آن مشخص شده‌باشند. این راهنما باید مرتباً به‌روزرسانی شده و به این ضوابط ارجاع یا پیوند داده شود.

4.7 ویراستار باید مطابق استانداردهای حوزۀ مربوطه در مورد معیارهای تألیف و/یا این‌که چه افرادی باید در فهرست نویسندگان تحت‌عنوان «همکار» معرفی‌شوند راهنمایی ارائه دهد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • دستورالعمل‌های مختص به نویسندگان را مرتباً بازبینی کند و پیوندهای مرتبط با شیوه‌نامه‌های مربوطه را در اختیار مخاطبین قرار دهد.
 • اطلاعات مربوط به نعارض منافع کلیۀ نویسندگان را منتشر کند و اصلاحات مربوطه را نیز در صورت آشکار شدن تعارض منافع پس از به‌چاپ رسیدن مقاله منتشر نماید.
 • اطمینان حاصل کند که داوران انتخاب‌شده برای ارزیابی آثار ارسالی مناسب باشند (مثلاً  افرادی که توانایی ارزیابی اثر را دارند و از مقولۀ تعارض منافع که صلاحیت آن‌ها را مخدوش می‌کند مبری هستند).
 • به درخواست‌‌‌های مستدل و قابل اجرای نویسندگان مبنی بر این‌که فرد مشخصی موارد ارسالی توسط آنان را بررسی نکند، احترام بگذارد.
 • جزئیات مربوط به شیوۀ برخورد با موارد مشکوک به سوءرفتار را منتشر کند.
 • تاریخ ارسال و پذیرش مقالات را منتشر کند.
 1. ارتباط با داوران

5.1 سردبیر باید در خصوص انتطاراتی که از داور می‌رود، از جمله ضرورت رسیدگی محرمانه به محتوای مقالات ارسالی، راهنمایی در اختیار وی بگذارد. این راهنما باید مرتباً به‌روزرسانی شده و به این ضوابط ارجاع یا پیوند داده شود.

5.2 سردبیر باید از داور بخواهد که قبل از موافقت با داوری مقالۀ ارسالی، در خصوص هرگونه تعارض منافع شفاف‌سازی به‌عمل آورد.

5.3 سردبیر باید به سامانه‌هایی مجهز باشد که محفوظ ماندن هویت داوران همکار را تضمین کند، و یا از سامانۀ داوری باز استفاده کند که جزئیات مربوطه به اطلاع نویسندگان و داوران برسد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • داوران را تشویق کند تا در مورد سوالات اخلاقی و سوءرفتارهای احتمالی در روند پژوهش و نشر موارد ارسالی (به‌عنوان مثال، غیراخلاقی بودن طرح پژوهش، ناکافی بودن جزئیات در مورد رضایت بیمار، و یا حفاظت از نمونه‌های تحت بررسی (از جمله حیوانات)، و دستکاری و ارائۀ داده‌های نامناسب) اظهارنظر نمایند.
 • داوران را تشویق کند تا دربارۀ اصالت آثار ارسالی اظهارنظر نموده و نسبت به مصادیق انتشارات اضافی و سرقت ادبی هوشیار باشند.
 • برای داوران ابزارهایی جهت یافتن آثار چاپ شدۀ مرتبط تدارک ببیند (به عنوان مثال، پیوند به منابع ذکر شده و جست‌وجوهای کتابشناختی).
 • نظرات داوران را به‌طور کامل برای نویسندگان ارسال کند، مگر این‌که این نظرات حاوی اظهارات توهین‌آمیز یا سطح پایین باشند.
 • اهمیت همکاری داوران با مجله را به‌رسمیت بشناسد.
 • موسسات دانشگاهی را تشویق کند تا روند داوری همتا را به‌عنوان بخشی از فرایند علمی به‌رسمیت بشناسند.
 • بر عملکرد داوران نظارت کند و اقدامات لازم را جهت تضمین بالا بودن استاندارد کار آنان ترتیب دهد.
 • پایگاه داده‌ای از اطلاعات مربوط به داوران مناسب تهیه کرده و مطابق عملکرد داوران، آن را به‌روزرسانی کند.
 • همکاری با داورانی که همیشه نظرات داوری خود را به شکلی نامطلوب، بی‌کیفیت و یا دیرتر از مهلت مقرر تحویل می‌دهند را متوقف کند.
 • اطمینان حاصل کند که پایگاه دادۀ مربوط به داوران برای مجله بازتاب دهندۀ جامعه باشد و در صورت لزوم، داوران جدیدی را به مجموعه اضافه کند.
 • برای شناسایی داوران احتمالی جدید (به جای اتکای صرف به روابط شخصی) از طیف گسترده‌ای از منابع (به‌عنوان مثال، پیشنهادهای نویسندگان و پایگاه های کتابشناسی) استفاده کند.
 • در موارد مشکوک به بروز سوءرفتار انتشارتی، از نمودار روندنمای کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر پیروی کند.
 1. ارتباط با اعضای هیئت تحریریه

6.1. سردبیر باید شیوه‌نامه‌های مربوط به همۀ انتظارات و الزامات ضروری را در اختیار اعضای جدید هیئت تحریریه قرار دهد و اعضای فعلی را نیز در جریان سیاست‌ها و تحولات جدید قرار دهد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • برای رسیدگی به مقالات ارسالی توسط اعضای هیئت تحریریه و تضمین داوری بی‌طرفانه در مورد این مقالات سیاست‌های مناسبی داشته باشد.
 • برای عضویت در هیئت تحریریه افراد واجد صلاحیتی را شناسایی کند که قادر باشند به‌طور فعال در توسعه و مدیریت مناسب مجله مشارکت بورزند.
 • ترکیب اعضای هیئت تحریریه را به‌طور منظم بررسی کند.
 • راهنمای شفافی در اختیار اعضای هیئت تحریریه بگذارد که شامل وظایف و مسئولیت‌های مورد انتظار از آنان باشد و موارد زیر را شامل شود:
 • همانند نمایندگان مجله رفتار کنند.
 • از مجله حمایت و برای آن تبلیغ کنند.
 • در پی یافتن بهترین نویسندگان و بهترین آثار باشند (مثلاً با نگاه به چکیده مقالات) و به شکلی پویا از ارسال آثار استقبال کنند.
 • آثار ارسالی به مجله را بررسی کنند.
 • در نوشتن سرمقاله، نقد و تفسیر مقاله‌هایی که در حوزۀ تخصصی آنان قرار دارد، مشارکت بورزند.
 • در جلسات هیئت تحریریه حضور یافته و مشارکت داشته باشند.
 • در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً سالی یکبار) از اعضای هیئت تحریریه برای ارزیابی نظرات آن ها در مورد ادارۀ مجله، اطلاع آن‌ها از هرگونه تغییر در سیاست‌های مجله و شناسایی چالش‌های آینده مشورت بگیرد.
 1. ارتباط با ناشر

7.1 رابطۀ سردبیر با ناشر و مالک باید بر پایۀ استقلال سردبیر استوار باشد.

7.2 سردبیر باید فارغ از دخالت ناشر و بر اساس میزان کیفیت و مناسب‌بودن مقالات برای مجله تصمیم بگیرد که کدام یک را منتشر سازد.

7.3 سردبیر باید قرارداد(های) کتبی داشته‌باشد که روابط وی را با ناشر مشخص کند.

7.4 شرایط این قرارداد مطابق ضوابط رفتاری مصوب کمیتۀ بین المللی اخلاق نشر برای ویراستاران مجله باشد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • به‌طور منظم با ناشر در ارتباط باشد.
 1. فرآیندهای ویرایش و داوری همتا

8.1 سردبیر باید در جهت کسب اطمینان از رعایت انصاف، عدل و وقت‌شناسی در روند داوری همتا در مجله خود بکوشد.

8.2 سردبیر باید به سامانه‌های مناسبی مجهز باشد که محرمانه‌ماندن مطالب ارسالی به مجلۀ وی در حین روند بررسی تضمین شود.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • اطمینان حاصل کند که افراد درگیر در فرآیند ویراستاری (از جمله خود وی) آموزش کافی را دیده باشند و از آخرین شیوه‌نامه‌ها، توصیه‌ها و مدارک مرتبط با داوری همتا و مدیریت مجلات اطلاع داشته باشند.
 • آگاهی خود را در مورد پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینۀ داوری همتا و پیشرفت‌های حیطۀ فناوری افزایش دهد.
 • از میان روش‌های داوری همتا، موردی را برگزیند که برای مجلۀ وی و جامعۀ پژوهشی که به آن خدمت می‌کند مناسب‌ترین گزینه باشد.
 • در بازه‌های زمانی منظم شیوه‌های داوری همتا را مورد ارزیابی قرار دهد تا از پیشرفت‌های احتمالی با خبر شود.
 • در موارد نگران‌کننده به کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر رجوع کند، به‌ویژه هنگام بروز سوالاتی که در نمودارهای روندنمای کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر به آن‌ها پرداخته نشده‌است و یا حین مواجهه یا موارد مشکوک و جدیدی از سوء‌رفتارهای انتشاراتی.
 • انتساب یک نمایندۀ حقوق بشر جهت رسیدگی به شکایاتی که با شیوه‌های داخلی قابل حل نیستند را مدنظر قرار دهد.
 1. تضمین کیفیت

9.1 سردبیر باید کلیۀ اقدامات منطقی را برای کسب اطمینان از کیفیت مطالبی که منتشر می‌کند، انجام دهد و متوجه باشد که مجلات و بخش‌های مختلف مجلات اهداف و استانداردهای متفاوتی دارند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • به سامانه‌هایی مجهز باشد که داده‌های جعلی (به‌عنوان مثال، تصاویر دستکاری شده یا مصادیق سرقت ادبی) را به‌طور معمول و یا درصورت بروز سوء ظن مشخص کند.
 • بر پایۀ شواهد مرتبط با عواملی که کیفیت گزارش‌ها را افزایش می‌دهند (به‌عنوان مثال، برگزیدن چکیده‌های ساختاریافته، استفاده از راهنمایی) و نه صرفاً برپاۀ معیارهای زیبایی شناسی یا سلیقۀ شخصی در مورد سبک صفحه‌آرایی مجله تصمیم گیری کند.
 1. حفاظت از اطلاعت فردی

10.1 ویراستار باید از قوانین محرمانگی در حوزه قضایی خود اطاعت کند. بااین‌حال، ورای قوانین داخلی، ویراستار همواره باید از محرمانگی اطلاعات فردی که در جریان پژوهش‌ها یا تعاملات حرفه‌ای به‌دست آمده محافظت کند. بنابراین، همواره لازم است برای انتشار مطالب، از افرادی که احتمال دارد شناخته‌شده باشند یا توسط دیگران شناسایی شوند (به‌عنوان مثال، از گزارش پرونده‌ها یا عکس‌ها) رضایت‌نامۀ کتبی دریافت کرد. در صورتی‌که موارد مرتبط با منافع عمومی بیشتر از ضررهای احتمالی بوده، اخذ رضایت میسر نباشد و اعتراض به انتشار این اطلاعات از جانب فردی با عقل سلیم بعید به‌نظر برسد، می‌توان اطلاعات شخصی را بدون رضایت صریح منتشر کرد.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • سیاست خود را در مورد انتشار داده‌های فردی (به‌عنوان مثال، اطلاعات شخصی یا تصاویر قابل شناسایی) منتشر کرده و در این خصوص به نویسندگان توضیحات شفافی ارائه دهد.

توجه داشته باشید که رضایت برای شرکت در تحقیق یا قرار گرفتن تحت درمان با رضایت به انتشار اطلاعات شخصی، تصاویر یا نقل‌قول‌ها یکسان نیست.

 

 1. ترغیب به پژوهش‌های اخلاقی (به‌عنوان مثال، تحقیقات مربوط به انسان یا حیوانات)

11.1 سردبیر باید برای کسب اطمینان از مطابقت پژوهش‌هایی که منتشر می‌کند با بیانۀ بین‌المللی هلسینکی برای تحقیقات بالینی و دستورالعمل‌های AERA و BERA برای تحقیقات آموزشی بکوشد.

11.2 سردبیر باید اطمینان حاصل کند که کلیۀ پژوهش‌ها توسط یک نهاد ذی‌ربط که وجود خارجی دارد تأیید شده‌باشند (به‌عنوان مثال، کمیتۀ اخلاق پژوهشی، هیئت بازبینی نهادی). بااین‌حال، سردبیر باید متوجه باشد که چنین تأییدیه‌هایی ضامن اخلاقی بودن این پژوهش‌ها نیست.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • برای درخواست شواهد جهت تأیید اخلاقی‌بودن پژوهش و پرس‌و‌جو از نویسندگان در مورد جنبه‌های اخلاقی (مانند این‌که رضایت شرکت کنندگان در پژوهش چگونه جلب شده یا چه روشهایی برای به‌حداقل رساندن رنج حیوانات به کار گرفته‌شده) در صورت بروز نگرانی یا نیاز به توضیحات، آمادگی داشته باشد.
 • از تطابق گزارش کارآزمایی‌های بالینی با بیانۀ هلسینکی، عملکرد بالینی مفید اطمینان حاصل کند.
 • جهت مشاوره در خصوص موارد خاص و بررسی سیاست‌های مجله در بازه‌های زمانی مشخص برای مجله مشاور یا هیئت اخلاقی نشریه تعیین کند.
 1. برخورد با تخلفات احتمالی

12.1 سردبیر موظف است در صورت گمان به بروز سوءرفتار یا دریافت گزارش سوءرفتار برای مواجهه با آن اقدام کند. این وظیفه هم شامل مقالات منتشر شده‌است و هم مقالاتی که منتشر نشده‌اند.

12.2 سردبیر نباید صرفاً به عدم پذیرش مقاله‌هایی که از بابت بروز سوءرفتار احتمالی ایجاد نگرانی می‌کنند بسنده نماید. وی از نظر اخلاقی موظف است موارد دعوی را پیگیری کند.

12.3 سردبیر باید در صورت لزوم، مطابق نمودارهای روندنمای کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر اقدام کند.

12.4 سردبیر ابتدا باید از کسانی که مود اتهام سوءرفتار قرار گرفته‌اند پرس‌وجو به‌عمل آورد. اگر پاسخ دریافتی رضایت وی را برآورده نکرد، باید از کارفرمایان یا موسسۀ مربوطه یا یک نهاد مناسب (شاید یک نهاد نظارتی یا سازمان ملی مرتبط با صداقت و امانت پژوهشی) بخواهد که در این مورد تحقیق کنند.

12.5 سردبیر باید با تلاش منطقی خود را به‌طور کامل برای کسب اطمینان از انجام تحقیقات مناسب در مورد تخلفات گزارش شده به‌کار ببندد. اگر این اتفاق نیفتد، ویراستار باید با تلاش منطقی خود را به‌طور کامل برای دستیابی به راه حل مشکل به‌کار گیرد. این یک وظیفه سنگین اما مهم است.

 1. کسب اطمینان از درست‌بودن سوابق دانشگاهی

13.1 خطاها و اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده باید فوراً و با تاکید مناسب تصحیح شوند.

13.2 سردبیر باید از شیوه‌نامه‌های کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر در مورد عقب‌نشینی از مواضع قبلی پیروی کند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • اقدامات مربوطه جهت کاهش انتشارات اضافی پنهان را (مثلاً با درخواست ثبت تمام آزمایش‌های بالینی) عملی کند.
 • از بایگانی ایمن مطالب منتشر شده (مثلاً از طریق منابع دائمی آنلاین مانند PubMed Central) اطمینان حاصل کند.
 • سامانه‌هایی در اختیار داشته باشد که به نویسندگان این امکان را بدهد تا مقالات پژوهشی اصیل را آزادانه در دسترس قرار دهند.
 1. مالکیت معنوی

14.1 سردبیر باید نسبت به مسائل مربوط به مالکیت معنوی هوشیار باشد و برای رسیدگی به نقض احتمالی قوانین و قراردادهای مالکیت معنوی با ناشر همکاری کند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • برای تشخیص سرقت ادبی در موارد ارسالی (چه به‌طور معمول و چه هنگام بروز سوءظن) از سامانه‌های مناسب (مثلاً نرم افزار جست‌وجوی عناوین مشابه) استفاده کند.
 • از نویسندگانی که حق چاپ آن‌ها نقض شده یا قربانی سرقت ادبی شده‌اند حمایت کند.
 • بدون درنظرگرفتن این‌که حق چاپ متعلق به مجلۀ وی هست یا نه برای همکاری با ناشر آمادآ دفاع از حقوق نویسندگان و تعقیب متخلفان (مثلاً با درخواست عقب‌نشینی از مواضع یا حذف مطالب از وبگاه‌ها) باشد.
 1. استقبال از گردآوری پایگاه داده

15.1 سردبیر باید نسبت به انتقادات موثری که نسبت به آثار منتشرشده در مجلۀ وی صورت می‌گیرد پذیرا و مشتاق باشد.

15.2 باید به نویسندگانی که مطالب آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است فرصت پاسخ‌گویی داده شود.

15.3 مطالعاتی که نتایج منفی را گزارش می‌کنند، نباید کنار گذاشته‌شوند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • نسبت به پژوهش‌هایی که کارهای قبلی منتشر شده در مجله را به چالش می کشند، با ذهن باز برحورد کند.
 1. شکایات

16.1 سردبیر باید فوراً به شکایات پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند که راهی وجود داشته باشد تا فرد ناراضی بتواند شکایات خود را پیش ببرد. این ساز و کاز باید در مجله تصریح شود و اطلاعات لازم برای چگونگی ارجاع به کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر برای رسیدگی به مسائل حل‌نشده را نیز شامل شود.

16.2 سردبیر باید از روند مندرج در نمودار کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر در مورد شکایات پیروی کند.

 1. ملاحظات تجاری

17.1 مجلات باید جهت کسب اطمینان از این که ملاحظات تجاری بر تصمیمات تحریریه تأثیر نمی‌گذارد دارای سیاست‌ها و سامانه‌های متناسب باشند (مثلاً بخش‌های تبلیغاتی باید مستقل از دپارتمان‌های تحریریه فعالیت کنند).

17.2 سردبیر باید سیاست‌های تبلیغاتی را در رابطه با محتوای مجله و مراحل مربوط به انتشار ملزومات دارای پشتیبانی اعلام کند.

17.3 نسخه‌هایی که تجدید چاپ می‌شوند باید همان شکلی را داشته‌باشد که در مجله منتشر شده‌است، مگر این‌که نیاز به تصحیح داشته‌باشند، در این‌صورت، تغییرات باید به‌طور واضح مشخص شوند.

بهترین عملکرد برای سردبیر شامل موارد زیر است:

 • شرح کلی منابع درآمد مجله (مثلاً هزینه‌های دریافتی بابت تبلیغات، فروش مجدد، ملزومات دارای پشتیبانی، هزینه‌های دریافتی بابت صفحه‌آرایی و غیره) را منتشر کند.
 • اطمینان حاصل کند که روند داوری همتا برای ملزومات دارای پشتیبانی مجله همان روندی است که برای مطالب اصلی مجله به کار گرفته می‌شود.
 • از این‌که موارد مندرج در ملزومات دارای پشتیبانی صرفاً براساس شایستگی علمی و مطابق سلیقۀ خوانندگان پذیرفته می‌شوند و تصمیم‌گیری در خصوص این ملزومات تحت‌تأثیر ملاحظات تجاری قرار نمی‌گیرد، اطمینان حاصل کند..
 1. تعارض منافع

18.1 سردبیر باید از فرم و روند مصوب کمیتۀ بین‌المللی سردبیران نشریات پزشکی (ICMJE) برای مدیریت تعارض منافع استفاده کند.

18.2 مجلات باید جهت رسیدگی به مقالات ارسالی توسط ویراستارها، کارکنان یا اعضای هیئت تحریریه فرآیند شفافی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که داوری به‌صورت بی‌طرفانه انجام پذیرفته است.

سرقت علمی

به کلیۀ نویسندگان توصیه می‌شود قبل از ارسال مقاله به مجله برای چاپ، مقالات خود را بررسی کنند. نویسندگان باید از «نرم افزارهای بررسی سرقت ادبی» معتبر استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که مقالات آن‌ها عاری از سرقت ادبی است. در هرصورت، کلیۀ مقالات ارسالی به مجله پس از دریافت و نیز قبل از انتشار نهایی با استفاده از iThenticate  و سایر نر‌ افزارهای تشحیص سرقت ادبی بررسی می‌شوند. اگر داوران، سردبیر، خوانندگان یا کارمندان تحریریه به ه گونه سرقت ادبی مشکوک باشند، یاد ر هریک از مراحل فرآیند انتشار متوجه هر بروز نوع سرقت ادبی شوند، مقاله رد شده و در این خصوص به کلیۀ نویسندگان همکار، از جمله نویسندۀ مسئول اطلاع‌رسانی می‌شود. سرقت ادبی از آثار خود شخص نیز مورد بررسی قرار گرفته و به‌همین منوال مدیریت می‌شوند. در صورت تشخیص سرقت ادبی در مقالات ارسالی یا یافتن مصداق آن در مقالات منتشر شده، ضوابط رفتاری و نمودارهای روندنمای کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر مورد استفاده قرار می‌گرند.


 1. قوانین انتشارات: مقرارات اجرایی و شیوه‌نامۀ اخلاقی

مجلۀ پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی (JFLR) نسبت به رعایت قوانین و اصول رفتاری انتشارات دانشگاه تهران متعهد است.