درباره نشریه

مجله پژوهش­های زبانشناختی در زبان های خارجی فصلنامه­­ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه تهران، مدیریت و منتشر می شود. این نشریه  به مباحث مهم و اساسی حوزه حوزه‌های آموزش، ‌سنجش، یادگیری، و ترجمه زبان­های خارجی پرداخته و در بررسی مقالات از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس استفاده می نماید. در این فصلنامه مقالاتی از نوع مقالات علمی – پژوهشی و علمی - ترویجی مورد بررسی و داوری قرار می­گیرد. بررسی و انتشار مقاله در این نشریه مستلزم پرداخت هزینه نیست.

فصلنامه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) می­باشد و از آیین­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­نماید. این نشریه تحت مجوز (CC BY-NC 4.0) منتشر می­شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می­توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند.

 اطلاعات نشریه

 • کشور محل انتشار: ایران 
 • ناشر:دانشگاه تهران
 • مدیر مسئول: فریده علوی
 • سردبیر: مهدی دهمرده
 • شاپای چاپی:4123-2588
 • شاپای الکترونیکی:7521-2588
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌است.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است؛
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • حوزۀ تخصصی : زبانشناختی و آموزش زبان و ترجمه در زبانهای خارجی و تکنولوژی در آموزش زبان
 • همکاری با انجمن ایرانی زبان و ادبیات زبان روسی و انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
 • اعتبار مجله :علمی پژوهشی
 • زبان مجله:فارسی
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: مبلغ 2/000/000ریال برای داوری و 4/000/000 ریال برای چاپ
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری توسط دوتن از اعضا هیات تحریریه . داوری دو سو کور
 • زمان داوری :6 هفته
 • چنانچه مقاله از حامی یا تامین‌کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی می‌باشد.
 • درصد پذیرش مقالات :22.25درصد
 • استفاده از نرم‌افزارهای مشابهت یاب(همتاجو) در بررسی و داوری مقالات
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-GOOGLE SCHOLAR- NOOR MAGS- MAGIRAN-NLAI
 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : jflr@ut.ac.ir
 • ایمیل پشتیبان : jflr.ut.ac.ir@gmail.com
 • آخرین به‌روز‌رسانی وبگاه نشریه: 20اسفند1401
 • وبگاه نشریه: https://jflr.ut.ac.ir/

 • ایمیل نشریه: jflr@ut.ac.ir

 • ایمیل سردبیر: dahmardeh@ut.ac.ir

 • ایمیل مدیرمسئول: falavi@ut.ac.ir

 • صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه تهران

 ویژگی­های نشریه

 • آغاز انتشار: 1373

 • نوبت انتشار: فصلنامه

 • نوع داوری: داوری دو سو ناشناس

 • ارسال و داوری: آنلاین (سامانه نشریه) https://jflr.ut.ac.ir/author

 • دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز

 • بررسی، داوری و انتشار مقالات بدون هزینه می­باشد

 • دارای رتبه الف در رتبه­بندی وزارت علوم

 همکاری با انجمن­ها

 • انجمن ایرانی زبان و ادبیات زبان روسی
 • انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

  تاریخچه

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران نشریه«پژوهش دانشکده زبانهای خارجی»را با هدف انتشار مقالات پژوهشی در زمینۀ ادبیات و آموزش زبانهای خارجی در سال1373 آغاز کرد.حجم بالای مقالات و گستردگی موضوعات پژوهش،ضرورت تخصصی کردن نشریه پژوهشی را بیش از پیش نمایان ساخت.از اینرو نشریه پژوهش در قالب دو نشریه تحت عناوین «پژوهش ادبیات معاصر جهان» و «پژوهشهای زبانشناختی در زبان‌های خارجی»در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی به چاپ می‌رسد. 

نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبان‌های خارجی در سال 1390 بصورت مستقل انتشار یافت تا فعالیت­های پژوهشی در زمینه‌های زبانشناختی کاربردی، آموزشی و سنجش زبانهای خارجی و مطالعات ترجمع را منتشر سازد. درجه علمی و پژوهشی آن طی شماره89/3/11/107376 مورخ 89/12/17دبیر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.