تماس با ما

ایمیل: jflr@ut.ac.ir

ایمیل دوم: jflr.ut.ac.ir@gmail.com

نشانی: خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، طبقه سوم، دفتر نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی

تلفن تماس: -61119063-021
کارشناس نشریه: رحمان آرمیده

CAPTCHA Image