بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان شهر چابهار: نقش یک‌زبانه و دوزبانه و جنسیت

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 479-492

10.22059/jflr.2019.251080.470

محمد اکبری بورنگ؛ حفیظه بلوچ؛ ثریا رودی علی‌آبادی؛ علی عسگری؛ هادی پورشافعی


طراحی و تدوین پرسشنامه تعیین سطح تفکر بازخوردی (تدریس تامل گرایانه) مدرسان زبان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1181-1204

10.22059/jflr.2019.283033.639

رخساره قربانی؛ محمد داوودی؛ محمد عادل؛ محمدرضا امیریان


سخنرانی های علمی انگلیسی: رشته دانشگاهی و بیان اهمیت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 175-204

10.22059/jflr.2016.62815

جواد زارع؛ زهرا کیوانلوشهرستانکی


آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 353-374

10.22059/jflr.2015.62556

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی


بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آن‌ها

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 417-448

10.22059/jflr.2017.216125.288

فرزانه حسن زاده توکلی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ بهزاد قنسولی


بررسی سوگیری در سوالات درک مطلب آزمون مقطع دکترای رشته زبان انگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 152-165

10.22059/jflr.2019.282328.634

نیلوفر شهمیرزادی؛ مسعود سیری؛ حمید مرعشی؛ مسعود گرامی پور