ارزشیابی صلاحیت حرفه ای مدرسین زبان انگلیسی سطح بزرگسال در بخش خصوصی آموزش زبان ایران

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 243-266

10.22059/jflr.2014.62312

ملیحه السادات موسوی؛ محمودرضا عطایی؛ عصمت بابایی


بررسی پدیدة اسپانگلیسی در ایالات متحده

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 263-286

10.22059/jflr.2013.57273

علی فیض الهی ملک آباد؛ سید امیر عباس موسوی


ارزیابی پیوستگی بین تصویر و متن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 269-289

10.22059/jflr.2015.62550

علی روحانی؛ بشیر جم؛ زهرا زهرا جمشیدزاده


تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 377-404

10.22059/jflr.2017.237846.363

علی درزی؛ اکرم خوشدونی فراهانی؛ راضیه مهدی بیرقدار؛ بلقیس روشن


تجزیه و تحلیل اشکالات رایج در یادگیری زبان اسپانیایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 399-422

10.22059/jflr.2019.275980.605

پردیس پرویزی؛ پردیس پرویزی


میزان اثر بخشی روش آموزشی تکلیف محور بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی: بررسی دیدگاه مدرسان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1105-1130

10.22059/jflr.2019.278829.624

آذر باقری مسعودزاده؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ شهرام افراز


بررسی وامواژه‌های روسی در گویش مازندرانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 67-79

آبتین گلکار؛ میریلا احمدی؛ سیده مهنا سیدآقایی رضایی


کهن‌ترین واژگان دخیل پارسی در فرهنگ و ادبیات ایتالیایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 77-95

10.22059/jflr.2012.30584

محمدحسین رمضان کیایی؛ ایمان منسوب بصیری


نگرش فراگیران زبان انگلیسی به عوامل موثر بر کاهش انگیزش و راهبردهای کاهش آن

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 82-99

10.22059/jflr.2020.293536.702

اصغر افشاری؛ ضیاء تاج الدین؛ غلامرضا عباسیان


ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-106

10.22059/jflr.2014.61648

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد


نقش بار ذهنی زبان آموزان در دریافت معنی واژگان جدید

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 87-110

10.22059/jflr.2015.62513

مجید سلطانی مقدم؛ شیوا کیوان‌پناه


بازتاب باورهای ایدئولوژیک در سرودهای ملی جهان

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 99-122

10.22059/jflr.2019.249697.454

جواد زارع؛ شیما باباپور