بررسی وامواژه‌های روسی در گویش مازندرانی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دکترای زبان روسی

2 دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد آموزش زبان روسی

چکیده

میان سرزمین‌های مازندران و روسیه، به علت همجواری، همیشه روابط زبانی گسترده‌ای وجود داشته است. از جمله در گویش مازندرانی شاهد واژه‌های فراوانی هستیم که به طور مستقیم از زبان روسی وام گرفته شده‌اند، در حالی که نشانی از آن‌ها در زبان فارسی معیار یا در بسیاری از گویش‌های مناطق دیگر ایران به چشم نمی‌خورد. مقالة حاضر به بررسی همین دسته از واژه‌های دخیل اختصاص دارد. بسیاری از این واژه‌ها هنگام ورود به گویش مازندرانی، دچار تغییرات معنایی و آوایی گوناگونی نیز شده‌اند. در این مقاله تلاش شده است با تکیه بر فرهنگ‌های واژگان مازندرانی و همچنین با کمک گرفتن از گویشوران این منطقه فهرستی از وامواژه‌های روسی در این گویش گرد آورده شود و سپس با بررسی تک‌تک این موارد، تغییرات معنایی و آوایی هر یک مشخص گردد. در پایان با جمع‌بندی این تجزیه و تحلیل‌ها سعی شده است ویژگی‌های کلی روند وام‌گیری مورد بحث تدقیق و معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russian Loanwords in Mazandarani Dialect

نویسندگان [English]

  • Abtin Golkar 1
  • Mireyla Ahmadi 1
  • Seyede Mohanna seyyed Aghaii Rezaii 2
1
2
چکیده [English]

Due to the close proximity of Mazanadaran and Russia there have always been considerable language contacts between the two regions. For example , in Mazandarani dialect there have been numerous loanwords borrowed from Russian language , while they are not in use in standard Persian or its other dialects . This paper will examine these type of loanwords . They are occasionally imported with a different meaning or pronunciation than that in the donor language. Based on data obtained from Mazandarani dialect dictionaries and local informants , Russian loanwords used merely in Mazandarani dialect have been listed . In each case we have analyzed the semantic and phonetic changes of the Russian words when loaned in the recipient Mazandarani dialect . The analyses help to make some general conclusions about the transmission patterns and the quality of the process of borrowing words by Mazandarani speakers from the Russian language .

کلیدواژه‌ها [English]

  • borrowing
  • Etymology
  • Loanword
  • Mazandarani dialect
  • Russian language