نقد آواشناختی ترجمه غزل «روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد» حافظ به ‌زبان روسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

10.22059/jflr.2012.50919

چکیده

در آثار شعری بزرگ و فخیم دنیا، ریخت از
نظر ارزش، همسنگ محتواست. در میان ویژگی‌های صوری شعر، ویژگی‌های آوایی اهمیت خاصی
دارند و در بالا بردن کیفیت شعر، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. در ترجمة شعر، مترجم باید
همپای انتقال محتوا، به ‌انتقال ریخت نیز توجه کند. ویژگی‌ها و ساختار‌های آوایی
خاص شعر که آن را از نثر متمایز می‌کند، دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی است که در
ترجمه توجه خاصی را می‌طلبد. در مقالة حاضر برآنیم ترجمه‌ای از یکی از غزل‌های
حافظ به‌ زبان روسی را با توجه ویژه به‌ ویژگی‌های صوری و به ‌خصوص آوایی شعر، با رویکرد
توصیفی بررسی کنیم. ابتدا ویژگی‌های این غزل حافظ را بررسی می‌کنیم، سپس به ‌تحلیل
ترجمة آن خواهیم پرداخت. آنگاه خواهیم دید بی‌توجهی به‌ ویژگی‌های آوایی شعر در
ترجمه، تا چه حد می‌تواند در انتقال پیام نویسنده خلل وارد کند. پیام و مضمونی که
در این غزل با وزن شعر و تعداد اصوات (متحرک‌ها و ساکن‌ها) این وزن ارتباط تنگاتنگ
دارد و از کاربرد هنرمندانه صامت‌ها و مصوت‌ها و آهنگ دلنشین آن‌ها تأثیر می‌پذیرد،
در ترجمه، آنچنان که باید، با این ویژگی‌های آوایی و موسیقایی ارتباط پیدا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phonetic Criticizm of the Translation of One of Hafez’s Ghazals in Russian

چکیده [English]

In the greatest poetry of the world,
value is equally distributed between form and content. Among all kinds of
formal specifications of a poem, phonetic specifications are of a great
significance and with respect to poem-level transcendence, they have a great
role to play.In translating a poem, the translator must equally pay attention
to the transferance of both form and content. A poem's special features and
structures makes it distinguishable from prose. So in the process of poem
translation paying attention to these complexities is a necessity. In this
article, we tried to review the translation of one of Hafez’s lyrics into
Russian with regard to formal specifications and particular phonetic aspects of
the poem. First we considered the specifications of this lyric and then we
analysised the translated version of it. We will see how the ignorance of
phonetic aspects of the poem in translation could interrupt the process of the
writer’s message transferance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phonetic Criticizing
  • Rhythm
  • Syllable
  • Poem Translation
  • ghazal