کلیدواژه‌ها = ترجمه
ترجمه در ژانر وحشت: رمان گورستان اثر نیل گیمن و ترجمة فارسی آن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-114

10.22059/jflr.2021.320651.821

زینب شیخ حسینی؛ فاطمه زند؛ فاطمه زهرا نظری رباطی


بررسی مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا در ترجمه‌های آلمانی قرآن

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 155-175

10.22059/jflr.2013.53768

فرح نارنجی؛ محمدحسین حدادی