بررسی مشکلات درک و ترجمه متن از نوع جریان سیال ذهن یک مطالعه موردی: خشم و هیاهو اثر فاکنر

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 کارشناسی ارشد مترجمی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، تهران، ایران

چکیده

جریان سیال ذهن یک سبک نوشتاری جدید و پیچیده است؛ مشکلات سبکی جریان سیال ذهن به خوانندگان متن مبدأ و مقصد مربوط می‌باشد. پژوهش حاضر سعی دارد به مشکلات درک و ترجمه متنی از نوع جریان سیال ذهن بپردازد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. در این پژوهش، متن مبدأ کتاب The Sound and the Fury، اثر ویلیام فاکنر (1993)، و متن مقصد ترجمه کتاب مذکور با عنوان «خشم و هیاهو»، به قلم صالح حسینی (1381)، است. پژوهشگر مشکلات درک را برای خوانندگان متن مبدأ مشخص می‌کند و سپس به مشکلات ترجمه متن و عملکرد مترجم می‌پردازد. جریان روایت در یک داستان کلاسیک خطی است بطوریکه ذهن خواننده با چالش زیادی روبرو نمی‌شود. جریان سیال ذهن غالباً از چند شیوه اصلی مانند تداعی، جمله‌بندی و دستور زبان غیرمعمول، تکرار و ساختار پیرنگ داستان استفاده می‌کند که معرف سبک غیر خطی آن است. در ‌بخش «بنجی» خواننده با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود. بنجی فصل اول را با تداعی معانی روایت می‌کند؛ هنگام قدم زدن به اطرافش نگاه می‌کند، اشیائی را می‌بیند، و هر کدام از این اشیاء خاطراتی را برای او زنده می‌کنند. اما موضوع هوشمندانه این است که بنجی دچار عقب‌ماندگی ذهنی است و نمی‌داند که این خاطرات در زمان حال رخ نمی‌دهند؛ همین امر باعث سردرگمی خواننده می‌شود. زیبایی داستان در این است که خواننده نمی‌تواند بفهمد دقیقاً چه اتفاقی رخ می‌دهد. حس بی‌همتای عقب‌ماندگی ذهنی بیان نمی‌شود، بلکه در سبک جریان سیال ذهن به واسطه نبوغ فراوان نویسنده‌ای مانند فاکنر احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehension and Translation Problems of Stream-of-consciousness Texts A case study: William Faulkner's the Sound and the Fury

نویسندگان [English]

  • Esmail Zare Behtash 1
  • Hossein Ghalkhani 2
1 English Language Department, Faculty of Management and Humanities, Chabahar Maritime University
2 English Teacher, Ministry of Education, District 15 ; Galamchi High School
چکیده [English]

The stream of consciousness is a new and complicated writing method which makes comprehension difficult for the readers of both the source and the target text. The present study aimed to reveal problems related to comprehending and translating stream-of-consciousness texts by examining William Faulkner's The Sound and the Fury and its Persian translation entitled "خشم و هیاهو", by Saleh Hosseini. This entailed detecting difficulties in comprehending the source text, evaluating how the translator has overcome them, and finding the problems which target readers might face. The major issues are time discrepancy in the first chapter and comprehension issues in the second chapter of The Sound and the Fury. The narration flow in a classic story is linear: A happens then B, namely there is not much to challenge the readers’ mind. However, in Benjy’s chapter, the reader encounters lots of new things. Benjy narrates the first chapter by associations, which means while walking around, he sees objects and each object revives a lot of memories for him. The clever idea is that because he is an imbecile, he does not know that his memories are not part of here and now; and this makes the reader confused. The beauty of the story is that the reader feels incapacitated by what happens in the story. The unique sense of being an imbecile not by saying it but by feeling it happens in the steam of consciousness created through the great genius of a writer like Faulkner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehension
  • monologue
  • steam of consciousness
  • the Sound and the Fury
  • translation
 Faulkner, William. (Author) & D. Minter (Editor,1993). The Sound and the Fury. (A Norton Critical Edition). New York: W. W. W. Norton & Company.