اهمیت شناخت فرهنگ در ترجمه با استناد بر چند نمونه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تفاوت های فرھنگی و گوناگونی مفاهیم زبانی بسیاری از مترجمان را مجبور میکند تا برای حفظ معنا و پیام متن اصلی، کل ساختار جمله را تغییر دهند. درحقیقت آنھا متنها را باز آفرینی میکنند: حال این دگرگونی ممکن است در ساختار دستور زبان عبارات ایجاد شود و یا به انتخاب لغتھایی فراتراز جایگزینھای معمول ومتداول بیانجامد.
سوال اینجاست که مترجم تا کجا میتواند شکل و ساختار جملات را قربانی معنای اصلی متن مبدأ کند؟ آیااین مسٔله به قرابت زبانی و  فرھنگی دو زبان نیز مرتبط است؟ آیا کار مترجم جدااز برگردان کردن کلمات، واسطه گری فرھنگی نیز میباشد؟ و در نهایت آیا اساساً میتوان زبان یک کشور را بدون در نظر گرفتن جامعه وفرھنگش فرا گرفت وآن را مقوله ای مستقل دانست؟ در غیراین صورت یک مترجم به غیر از یادگیری زبان یک کشور باید به فراگیری و درک مفاهیم فرھنگی آن کشور نیز مبادرت ورزد؛ چرا که چنانچه او به فرھنگ آن ـ در تمامی ابعادشـ اشراف کافی نداشته باشد، گرفتارابھامات بی شماری  خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Knowledge of Culture in Translation: Case Study

نویسنده [English]

  • Mahtab Sabounchi
Azad Eslami University& Tehran North Branch
چکیده [English]

Cultural differences and diversity of linguistic concepts normally force interpreters to change the sentence structure in the sake of safeguarding its main purpose and meaning. In fact, they recreate the texts either in a new grammatical structure or through the selection of words with a rather different meaning of their normal use. The question is to what extent the translator is allowed to sacrifice the form and structure of sentences for keeping the soul of the original text? Is this problem linked by the proximity of the two cultures and languages? Apart from literal translation of words, is an interpreter obliged to a cultural intermediation as well? And finally, is it possible in principle to learn the language of a country independently from its society and culture? We are of opinion that apart from learning the language, an interpreter should also know and understand the cultural concepts of that country, since in the absence of a general dominance of different dimensions of a culture, one might fall in multiple ambiguities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • Culture
  • Language
  • Difference
  • Text
منابع
دانشنامه دانش‌گستر؛ جلدهای 5 و 11
فرهنگ بزرگ سخن؛ به سرپرستی دکتر حسن انوری؛ انتشارات سخن؛ جلدهای 3 و 6
مهدی سحابی، ترجمة مرگ آرتمیو کروز، تهران، نگاه، 1383
بهمن فرزانه، ترجمة صد سال تنهایی، تهران، امیرکبیر، 1356
فواد روحانی، ترجمة جمهور، افلاطون، (تهران: علمی _ فرهنگی، 1374)
محمدحسن لطفی، ترجمة کتاب جمهوری افلاطون، مجموعة آثار افلاطون، جلد دوم، (تهران: خوارزمی، 1380)
زینب یونسی، ترجمة استالین خوب؛ نوشته ی ویکتوریارافیف؛ انتشارات نیلوفر؛ 1388
تریستان وتونیو کروگر، توماس مان/ محمود حدادی؛ نشر افق؛ چاپ اول، 1391
جاهد جهانشاهی، ترجمة کتاب جشن بز نر؛ نوشته ی ماریو بارگاس یوسا؛ نشر قطره، 1381
عبد الله کوثری؛ ترجمة سور بز؛ نوشتة ماریو بارگاس یوسا؛ نشر علم
کاوه دهگان، ترجمة کتاب ظهور وسقوط رایش سوم (دو جلد)؛ نشرآمه، 1389
سرگی یسنین/ حمیدرضا ترجمة کتاب در مایه های ایرانی؛ آتش برآب؛ انتشارات هرمس، 1388
ثمین باغچه‌بان، ترجمه ی فرهاد، شیرین، مهمنه بانو وآب سرچشمة کوه بیستون؛ ناظم حمکت؛ نشر چشمه، انتشارات نگاه؛ تابستان 1373
سیروس علی نژاد؛ گفت وگو با مترجمان؛ موسسه انتشارات آگاه؛ چاپ یکم: پاییز 1388
نگاه نو؛ شماره های 89، 90، 101
نگاه نو؛ شماره های 4، 5، 15
La fiesta del chivo (THE FEAST OF THE GOAT, 2001)