بازنگری به مبحث زبان و فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استاد گروه آلمانی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، آمریکا

2 دانش آموخته مدرسۀ عالی آموزش، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، آمریکا

چکیده

طی ده سال گذشته، بحث بر سر دوگانۀ بومی/جهانی در مورد نقش و ارزش زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان خارجی عمیق‌تر شده‌است. انگاره‌های پیشنهاد شده برای بهبود توانش ارتباط بین‌فرهنگی و فرافرهنگی در پژوهش‌های زبان‌شناسی کاربردی (به‌عنوان مثال، بایرام ۱۹۹۷، کرامش 2010) که در این ژورنال نیز توسط کرامش (2013) به آن‌ها اشاره شده، جهت پیشرفت مهارت‌ ارتباطی زبان‌آموزان انگلیسی به‌کار رفته‌اند، اما آیا این انگاره‌ها توانایی زبان‌آموزان برای درک رابطۀ میان «خود » و «دیگری » را ورای مرزهای فرهنگی بیشتر کرده‌اند؟ در این دنیایی که روزبه‌روز بیشتر به سمت جهانی‌شدن پیش می‌رود، «فرهنگ» بیش از همیشه در حال محو شدن است؛ بنابراین، این مقاله مزایای استفاده از رویکرد میان‌‌‌‌گفتاری به‌جای رویکرد بین‌فرهنگی را جهت آموزش توانش ارتباط به زبان انگلیسی مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله به بحث در مورد امکان این‌که زبان‌آموزان انگلیسی بتوانند در عین وفاداری به میراث فرهنگی خود، از طریق چندین سیستم گفتاری (اسکالن و همکاران 2012) وارد مکالمه شوند می‌پردازد. این مقاله به بحث در مورد امکان این‌که زبان‌آموزان انگلیسی بتوانند در عین وفاداری به میراث فرهنگی خود، از طریق چندین سیستم گفتاری (اسکالن و همکاران 2012) وارد مکالمه شوند می‌پردازد. این مقاله به بحث در مورد امکان این‌که زبان‌آموزان انگلیسی بتوانند در عین وفاداری به میراث فرهنگی خود، از طریق چندین سیستم گفتاری (اسکالن و همکاران 2012) وارد مکالمه شوند می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reframing the language/culture debate in the teaching of English

نویسندگان [English]

  • Claire Kramsch 1
  • Maryam Moeini Meybodi 2
1 Professor Department of German, University of California, Berkeley, America
2 Graduate School of Education, University of California, Berkeley, America
چکیده [English]

In the last ten years, the local/global debate about the role and value of English as a foreign language has become more acute. The models proposed by applied linguistic research (e.g., Byram 1997, Kramsch 2010) and mentioned by Kramsch (2013) in this journal for the development of intercultural or transcultural competence have served to improve the communicative ability of learners of English but have they improved their ability to understand Self and Other across cultural boundaries? Because “culture” has become more nebulous than ever in this increasingly global world, this paper explores the benefits of using an interdiscourse approach rather than an intercultural approach to teaching communicative competence in English. It discusses the possibility of teaching learners of English how to enter into dialogue with several discourse systems (Scollon et al 2012) while remaining faithful to one’s own cultural heritage. It discusses the possibility of teaching learners of English how to enter into dialogue with several discourse systems (Scollon et al 2012) while remaining faithful to one’s own cultural heritage. It discusses the possibility of teaching learners of English how to enter into dialogue with several discourse systems (Scollon et al 2012) while remaining faithful to one’s own cultural heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communicative competence
  • intercultural communicative competence
  • discourse system
  • interdiscourse communication
  • system
آژیده، پ. و پناهی، م. سال ۲۰۱۶. تحلیل محتوای مرتبط با فرهنگ در کتب آموزش انگلیسی برای دانش‌آموزان ایرانی تحت‌عنوان مجموعۀ «Prospect» و «Vision». مجلۀ بین‌المللی زبان و زبان‌شناسی 3:6، 93-۸۷.
علوی مقدم، س.ب.، خیرآبادی، ر. رحیمی، م.، و علوی، س.م. (2020). انگلیسی برای مدارس: Vision 3 Student Book. انتشارات کتب درسی ایران.
 
علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکبری، م. ۲۰۰۴. جایگاه فرهنگ در کتب آموزشی ELT ایرانی در سطح دبیرستان. http://www.simpopdf.com 
اندرسون، ب. ۱۹۸۳. جوامع فرضی. نیویورک: ورسو
بنت، ژ، بنت، م.، آلن، و. ۲۰۰۳. توسعۀ توانش بین‌فرهنگی در کلاس زبان. در لنگ، د، و پیج ر.م. (نویسندگان.) فرهنگ به‌عنوان هسته. دیدگاه‌هایی دربارۀ فرهنگ در یادگیری زبان دوم. (ص‌ص.270-۲۳۷). گرینویچ، کانکتیکات: IAP.
برین، م. و کندلین، ک. ۱۹۸۰. ملزومات یک برنامۀ درسی همکنشی در آموزش زبان. زبان‌شناسی کاربردی ۱: 2، ۸۹-۱۱۲.
بایرام، م. ۱۹۸۹. مطالعات فرهنگی در آموزش زبان خارجی. کلودن، انگلستان: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
بایرام، ام. 1997. آموزش و ارزیابی توانش ارتباط میان‌فرهنگی. کلودون، انگلستان: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
بایرام، ام. 2021.  بازگشت به‌آموزش و ارزیابی توانش ارتباط میان‌فرهنگی. چاپ دوم. کلودون، انگلستان: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
بایرام، م. و زاقی، جی. ۱۹۹۷. تعریف و ارزیابی توانش بین‌فرهنگی: اصول و پیشنهاداتی متناسب با بافت اروپایی. آموزش زبان 29:4، 243-۲۳۹.
کاناله. م. ۱۹۸۳. از توانش همکنشی تا آموزش زبان همکنشی. در ریچاردز، جی. و اشمیت ر. (نویسندگان.) زبان و تعامل. (ص‌‌‌‌‌‌‌ص.14-2) لندن: لانگمن.
کاناله، م. و سواین، م. ۱۹۸۰. مبانی نظری روش‌های همکنشی برای آموزش و ارزیابی زبان دوم. زبان‌شناسی کاربردی ۱: 47-1.
دهمرده، م. پارسازاده، ع. پارسازاده ح. ۲۰۱۷. تحلیل ترازمانی جنبه‌های فرهنگی کتاب‌های بومی آموزش انگلیسی. مجله توسعۀ آموزشی ۷:۲، 72-57.
دهمرده، م، کیم، س. ۲۰۲۰. نمود جنسیت در کتب آموزشی ایرانی زبان انگلیسی. انگلیسی امروز ۱۴۱، 36:۱.
دیردوف، د.ک.. ۲۰۰۴. جهانی‌سازی: در جست‌وجوی توانش بین‌فرهنگی. آموزگار بین‌المللی 13. 2.
فرکلاف، ن. ۱۹۸۹. زبان و قدرت. لندن: لانگمن.
جی، جی.، هال، جی. و لنکشیر، ک. ۱۹۹۶. دستور کار جدید. در پس زبان‌ها سرمایه‌داری جدید. بولدر، کلورادو: انتشارات وست‌ویو.
غلامی، پسند پرستو و قاسمی، علی اصغر. ۲۰۱۸. تحلیل بین‌فرهنگی کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران: در مورد مجموعۀ انگلیسی «Prospect». اپلز. مجلۀ مطالعات زبان کاربردی 12:1، 70-55.
گوفمن، ای. (1967). دربارۀ کار رو در رو. در: آیین تعامل. مقالاتی در خصوص رفتار رو در رو (ص‌ص.46-5). نیویورک: پانتئون.
هچ، ای. ۱۹۹۲. آموزش گفتار و زبان. کمبریج: CUP.
هولبرو، م. ۲۰۰۶. ایدئولوژی و زبان: ارتباطات میان نئولیبرالیسم و زبان انگلیسی. در اج، جی. (نویسنده.) (باز)نشانی آموزش زبان انگلیسی به‌گویشوران سایر زبان‌ها (TESOL) در عصر امپراتوری (ص‌ص.103-84). لندن: پالگریو.
هاپکینز، س. ۲۰۲۰. تاثیر انگلیسی جهانی بر هویت فرهنگی در امارات‌متحدۀعربی. لندن: راتلج.
جانستون، ب. ۲۰۱۸. تحلیل گفتمان. چاپ سوم. آکسفورد: باسیل بلک‌‌ول.
کیم، ی. و  گودیکانست، و. ۱۹۸۸. نظریه‌هایی درخصوص ارتباط بین‌فرهنگی. نیوبری پارک، کانادا: سیج.
کرامش، ک. ۱۹۸۴. تعامل و گفتار در کلاس زبان (Interaction et discours dans la classe de langue). پاریس: CREDIF.
کرامش، ک. ۱۹۹۳. زمینه و فرهنگ در آموزش زبان. OUP.
کرامش، ک. ۲۰۰۹. گفتار، بعد نمادین توانش بین‌فرهنگی در هو، ا. و بایرام، م. (نویسندگان.) توانش بین‌فرهنگی و یادگیری زبان خارجی (ص‌ص.121-107). توبینگن: Gunter Narr.
 
کرامش، ک. ۲۰۱۰.  نظریه‌پردازی درمورد توانش بین‌زبانی/بین‌فرهنگی. در جی.لوین و آ. فیپس (نویسندگان) نظریۀ انتقادی و بین‌فرهنگی و آموزش زبان (ص‌ص.31-15) بوستون: Heinle.
کرامش، ک. ۲۰۱۳. فرهنگ در آموزش زبان خارجی. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی ۱: 1، 78-57.
کرامش، ک و ژانگ. ۲۰۱۸. آموزشیار چندزبانه. آکسفورد: OUP
کرس، جی. ۱۹۸۵. فرآیندهای زبان‌شناسی در فعالیت‌های اجتماعی-فرهنگی. دیکین، استرالیا: دانشگاه دیکین
لارسن - فریمن، د. ۱۹۸۰. تحلیل گفتمان در پژوهش زبان دوم. رولی، ماساچوست: نیوبری هاوس.
مک‌کارتی، م. ۱۹۹۱. تحلیل گفتمان برای مدرسان زبان. انتشارات دانشگاه کمبریج.
مک‌کارتی، م.، مک‌کارتن، ج.، و سندفورد، ه. (2014). Touchstone Level 1 Full Contact (ویرایش دوم). انتشارات دانشگاه کمبریج.
 
پنیکوک، ای. ۱۹۹۴. گفتمان‌های‌ سنجش‌ناپذیر؟ زبان‌شناسی کاربردی ۱۵: 2 (1994)، (ص‌ص.138-115).
ریچاردز، جی.، پلات و وبر. ۱۹۸۵. فرهنگ لغات لانگمن برای زبان‌شناسی کاربردی. هارلو: لانگمن.
اشمنک، ب.، بریدباخ، س، و کوستر، ل. (نویسندگان). ۲۰۱۸. شعارسازی در گفتمان آموزش زبان. تفکر مفهومی در عصر بازاری‌سازی دانشگاه. کلودون، انگلستان: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
اسکالن ر. و اسکالن س. ۱۹۹۵. ارتباط بین‌فرهنگی. رویکردی گفتار محور. چاپ دوم. آکسفورد: ویلی بلک‌ول.
اسکالن ر. و اسکالن س.، و جونز، ر. ۲۰۱۲. ارتباط بین‌فرهنگی. رویکردی گفتار محور. چاپ دوم. آکسفورد: ویلی بلک‌ول.
شن چن و تی‌تای له. ۲۰۱۹. آموزش فرهنگ به‌زبان انگلیسی به‌عنوان زبانی بین‌المللی. فصل. ۶ لندن: راتلج.
استین س.، و آندریوتی و. ۲۰۱۶. پول، رقابت، یا خیریه: دانش‌جویان بین‌المللی و تصوری جهانی. آموزش عالی، (2) ۷۲، 239-225.
آستین س.، و آندریوتی و. ۲۰۱۷. آموزش عالی و تصوری از دنیای مدرن/استعماری/جهانی. مطالعات فرهنگی/روش‌های انتقادی ۱۷: 3، 173-181.
تاج‌‌‌‌‌‌‌‌‌الدین، ز و تیمورنژاد، س. سال ۲۰۱۴. بررسی اهداف پنهان در نمودهای فرهنگی کتب آموزشی ELT بین‌المللی و بومی. مجله آموزش زبان ۴۳: 2، 193-180.
تاجفل، ه. ۱۹۸۲. روان‌شناسی اجتماعی در روابط میان‌‌‌‌‌گروهی. سالنامۀ روان‌شناسی ۳۳، 39-1.
اوسو-خوان، ای. و مارتینز - فلور، ا. ۲۰۰۶. رویکردهایی به‌یادگیری و آموزش زبان: به‌سوی دست‌یابی به‌توانش برقراری ارتباط از طریق مهارت‌های چهارگانه. در گرایش‌های رایج فعلی در بهبود و آموزش مهارت‌های زبانی چهارگانه. ویرایش. ای. اوسو-خوان و ا. مارتینز-فلور، 36-3. برلین: Mouton de Gruyter.
اوسو-خوان، ای. و مارتینز-فلور، ا. ۲۰۰۸. آموزش توانش تعامل بین‌فرهنگی از طریق مهارت‌های چهارگانه. (مجلۀ مطالعات انگلیسی آلیکانته) Revista Alicantina de Estudios Ingleses ۲۱: -157
ویدوسون، ه.ج. ۱۹۸۴. کنکاش‌هایی در زبان‌شناسی کاربردی ۲. آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد