موضوعات = مطالعات ترجمه
ترجمه به‌مثابه‌ی تهاجم: بازخوانی تقابل ترجمه و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2022.348540.987

رویا منصفی؛ مهدی تیما؛ رضا یل شرزه