دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-248 (مقالات این شماره در شهریور ماه1396 به چاپ رسیده است) 

علمی پژوهشی(عادی)

بررسی غزل های حافظ از منظر روانشناسی گشتالت

صفحه 5-30

10.22059/jflr.2016.62808

علیرضا مظفّری؛ عبداله طلوعی آذر؛ ناصر فرمانی


شماره‌های پیشین نشریه