کلیدواژه‌ها = آموزش زبان
تجزیه و تحلیل اشکالات رایج در یادگیری زبان اسپانیایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 399-422

10.22059/jflr.2019.275980.605

پردیس پرویزی؛ پردیس پرویزی


کاربرد پیکره های‌ متنی در آموزش زبان آلمانی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 449-474

10.22059/jflr.2018.247050.428

حسن پروان؛ حسین سرکار حسن خان


نقش آزمون‌سازی در سنجش آموخته‌های زبان‌آموز در آموزش زبان آلمانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 19-43

10.22059/jflr.2013.53761

ابراهیم استارمی؛ الناز قدوسی شاهنشین