ازبرخوانی، کمک‌ابزار آموزشی مؤثر اما غایب در ساختار نظام آموزش زبان خارجی در ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 استادیار-گروه زبان و ادبیات فرانسه-دانشگاه حکیم سبزواری

2 مدرس گروه فرانسه

چکیده

ازبرخوانی، کمک‌ابزار آموزشی مؤثر، اما غایب در ساختار نظام آموزش زبان خارجی در ایران
صحبت بر سر چگونگی آموختن زبان خارجی، گفتاری بحث‌برانگیز است. بسیاری در این زمینه نظریه‌پردازی کرده‌اند. ازبرخوانی، از مهم‌ترین ابزارهای شناخته‌شده‌ای است که در گذشته، در کشور ما و به‌ویژه در مدارس بین‌المللی دوزبانه کاربرد فراوان داشته است. درپی برچیده شدن این گونه مدارس، ازبرخوانی نیز تا حدود فروانی از گسترۀ روش‌های زبان‌آموزی برون‌رفته و به‌دست فراموش سپرده شد. در این مقاله، تلاش کرده‌ایم تا با توجه به‌تشکیل کمیته‌های تخصصی برای کاربست پاره‌ای دگرگونی‌ها در سرفصل دروس، با پژوهش میدانی و استناد به تجربه‌های بخشی از دانش‌آموزانی که پیش از این در این مدارس درس خوانده و هم‌اکنون به‌تدریس زبان خارجی در دانشگاه‌ها مشغولند و نیز با به‌کارگیری این شیوۀ آموزش، بین دو گروه مختلف از دانشجویان، یکی با استفاده از ازبرخوانی و دیگری بدون استفاده از آن، سهم انکارناپذیر این ابزار را بررسی و بر به‌کارگیری دوبارۀ آن تأکید کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recitation, an effective learning tool but absent in the structure of foreign language education in Iran

نویسنده [English]

  • Azine Hossein-Zadeh 1
1 assistant professeur-universite Hakim Sabzevari
چکیده [English]

In the contemporary world, how to speak a foreign language has become the most controversial category, and many theorists have used various tools to stress on it. Recitation is one of those tools that has been used in past decades in our country. Especially in international bilingual schools there have been frequently used. And at the academic record of students, these grades were inserted for that course. However after the victory of Revolution and the following of abolition of such schools recitation was out and gradually was forgotten. In this essay by the use of free research we have tried by the citing statics and experiences of some of the students that have studied at that schools and now are teaching foreign languages at colleges or institutes, and also with utilization of this method in French classes of Hakim Sabzevari university, between two groups of students, one by recitation and the other without it, show the undeniable contribution of this tool and emphasize on using this method again as before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching foreign language
  • Recitation
  • Song
  • Communicative approach
  • international schools
منابع
بلیایف، بوریس واسلوویچ، روان شناسی آموزش زبان خارجی، ترجمه امیر فرهمند پور، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1368.
پاسل، وان و ام دوگرو،  «جایگاه زبان گفتاری و زبان نوشتاری در آموزش زبان»، ترجمه ابوالحسن سروقد، مجلة علمی روش‌های آموزش زبان و مسائل زبانشناسی، 1365.
رحمتیان، روح‌الله و مرضیه مهرابی،  فرهنگ توصیفی اصطلاحات آموزش زبان، تهران: انتشارات سمت، 1392.
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1373.
کهنمویی‌پور، ژاله،  «آموزش زبان فرانسه و ایجاد انگیزه در زبان‌آموز»، مجلة رشد آموزش زبان خارجی، شماره 66 ، زمستان 1381.
لطافتی، رویا و دانیال بسنج، «مباحثی در باب آموزش زبان»، پژوهش نامة علوم انسانی، شماره 58 ، تابستان 1387.
مه‌کی، ویلیام فرانسیس،  تحلیل روش آموزش زبان، ترجمه حسین مریدی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1370.
Hussaye, Jean, Le  triangle  pédagogique, Berne, Peter Lang, 1988.
Poliquin, Gaëtane, La chanson et la correction phonétique, Centre international de recherche sur le bilinguisme, Québec, 1988.