کاربرد تلفیقی متن ادبی و سینمای اقتباسی در بستر آموزشی فرهنگ محور زبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، در راستای آموزش فرهنگ محور زبان های خارجی، به نقاط تماس و ارتباطی که بین ادبیات و سینمای اقتباسی از باب آموزش زبان خارجی وجود دارد پرداخته می‌شود. فرض ما در این مقاله این است که این دو پیکرۀ فرهنگی که بومی هستند چنانچه که در برنامۀ تدریس گنجانده شوند، به ابزاری مناسب در جهت آموزش زبان خارجی با محوریت توانش بینافرهنگی کمک شایانی خواهند داشت. لذا ابتدا به ویژگی‌های خاص ماهیتی متن ادبی و متن سینمایی یا همان فیلم پرداخته می‌شود. در این راستا دلایل آموزشی که در کنار منابع درسی معتبر، به استفادۀ از این نوع منابع بومی در کلاس زبان اعتبار می‌بخشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه سه الگوی بهره بری از این دو پیکره بومی در امر آموزش زبان معرفی و پیشنهاد می گردند. و در ادامه به ابعاد و وجوه متودولوژیک در استفادۀ از این نوع منابع آموزشی با ارائه سه الگوی تدریس متفاوت اشاره خواهد شد، به گونه‌ای که بتوان با بهره بردن از ویژگی‌های ماهیتی و ساختاری یک اثر ادبی و فیلم اقتباسی مربوط به آن، پیشنهاداتی مؤثر و راهکارهایی عملی ارائه داد برای استفادۀ از این نوع منابع آموزشی در کلاس زبان جهت توسعۀ دانش فرهنگی از جامعۀ هدف و کمک به زیرساخت‌های توانش بینافرهنگی در زبان‌آموزان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Combined application of literary text and adapted cinema in the intercultural competence-based language teaching program

نویسنده [English]

  • Fatemeh Asgari
Assistant Professor in Department of Italian Language and Literature, Faculty o Foreign Languages and literatures, University of Tehran
چکیده [English]

In this assay we are trying to find some points of contact between foreign literary works and their adapted cinematographic versions as a probable method used in foreign language teaching processes with a central cultural competence and intercultural knowledge . Our first hypothesis in this study is that these two native cultural corpus, if included in teaching program, will be a useful tool for teaching a foreign language with a focus on intercultural competence. Therefore, at first, are discussed some special features of the nature of a literary text and the cinematic text or the film. In this regard, we analyze the educational and methodical reasons that, along with valid teaching resources, may validate the use of this type of native resources in the language classes and in a language course. Then methodological aspects in using this type of educational resources will be pointed out by presenting three different teaching models, so that by using the nature and structural features of a literary work and it’s adapted cinematic version, effective suggestions and practical solutions can be provided. We will see that use of this type of educational resources in language learning classes would be interesting and useful to develop cultural knowledge of the target community and help to gain a more strong intercultural competence in language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language Teaching
  • Intercultural Competence
  • native language corpus
  • Literary Text
  • adapted cinema