نویسنده = مجید نعمتی
تعداد مقالات: 8
1. ارزشیابی از برنامه تربیت دبیر زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان : مطالعه سه بعدی مبتنی بر مدل CIPP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22059/jflr.2020.252651.477

مجید نعمتی؛ ام البنین موسی زاده


7. رابطه‌ بین انواع بازخورد، یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت نگارش

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 287-316

10.22059/jflr.2014.62314

شهرزاد امینی؛ رضا غفارثمر؛ مجید نعمتی