موضوعات = مطالعات زبان شناسی کاربردی
باهم‌آیی و ابهام واژگانی و مشکلات (نارسایی‌های) مربوط به معادل‌گزینی (سازی) آن‌ها در متون بانکی با استفاده از نظریه‌ی معنا‌شناسی ساختارگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2022.349034.989

محمد نصری؛ حیدر نصرت زاد؛ شهرام مدرس خیابانی


تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-130

10.22059/jflr.2022.334832.924

الهام اکبری؛ رضامراد صحرایی؛ علی کریمی فیروز جایی؛ محمد حسین رمضان کیایی