تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 زبانشناسی، زبان های خارجی، تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان‏شناسی و مدیر هسته پژوهش‏های بنیادی برای توسعه آموزش زبان فارسی به خارجیان: دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه ایتالیایی دانشگاه تهران

4 دانشیار هیات علمی دانشکاه پیام نور

چکیده

یکی از مشکلات اصلی زبان‌آموزان در یادگیری زبان دوم، دستور زبان است. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دستاوردهای رده‌شناسی زبان، یادگیری دستور زبان فارسی برای فارسی‌آموزان ایتالیایی تسهیل شود. بدین منظور، بر پایه‌ی مؤلفه-های رده‌شناسی ترتیبِ واژه، شباهت‌ها و تفاوت‌های رده‌شناختی زبان فارسی و زبان ایتالیایی معیار، تعیین گردید.

در مرحله بعد، بدون اشاره به شباهت‌ها و تفاوت‌های رده‌شناسیِ دو زبان فارسی و ایتالیایی، نکات دستوری به آزمودنی‌ها، آموزش داده شد و سپس از آنها پیش‌آزمون به عمل آمد. آزمون دارای سه بخش بود. بخش اول: جملاتی از زبان ایتالیایی ارائه شد و آزمودنی‌ها می‌بایست که معادل آنها را از میان چهار گزینه انتخاب کنند. در بخش دوم: از آزمودنی‌ها خواسته شد که جملات ایتالیایی را به فارسی ترجمه کنند. در بخش سوم: آزمودنی‌ها یک متن ایتالیایی طراحی شده را به فارسی ترجمه کردند. در پایان، پس از گذشت مدت زمان مشخص، مجدداً نکات دستوری مدنظر این‌بار با تاکید بر تفاوت‌ها و شباهت‌های رده‌شناختی بین دو زبان فارسی و ایتالیایی به آزمودنی‌ها آموزش داده شد و سپس پس‌آزمون به عمل آمد. تجزیه و تحلیل نتیحه آزمون‌ها نشان داد که میانگین نمرات آزمودنی‌ها در پس‌آزمون از میانگین نمره‌های آنها در پیش‌آزمون بالاتر است. تحلیل آمار استنباطی نیز نشان داد که بین نمره‌ی آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون اختلاف معناداری وجود دارد. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که هرچه آگاهی فارسی‌آموزان ایتالیایی از شباهت‌ها و تفاوت‌های رده‌ای زبان فارسی و زبان ایتالیایی بیشتر باشد، یادگیری زبان فارسی برای آنها راحت‌تر و سریع‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Typological Awareness on Learning Persian for Italian Learners

نویسندگان [English]

  • elham akbari 1
  • Rezamorad Sahraee 2
  • Mohammadhossein R.Kiaei 3
  • Ali Karimi firooz jaee 4
1 linguistics.foreign languages. tehran. iran
2 associate professor of linguistics department and director of fundamental research in teaching Persian to foreigners group _ Allameh Tabataba’i University
3 Univ. of Tehran, Faculty of Foreign Languages and Literatures
4 Faculty member of PNU
چکیده [English]

One of the main problems of second language learners is learning grammar. In this research, We have tried to facilitate learning Persian grammar for Italian learners learning Persian by using the achievements of linguistics typology. For this purpose, similarities and differences between Persian and Italian are determined using typological word order. For the next step, without pointing out typological similarities and differences of Persian and Italian, the grammatical points were taught to the participants and then they were tested (pre-test).the test was in three parts. In the first part, sentences were presented in Italian and the participants were asked to choose the correct equivalent among four choices. In the second part, the participants were asked to translate Italian sentences into Persian. In the third part of the test, the participants were asked to translate a designed Italian text into Persian. Finally, after a certain period of time, the grammatical points were taught to the participants considering typological differences and similarities between Persian and Italian. Finally, the test (post-test) was performed. Data analysis showed that the participants' mean scores in the post-test were higher than their mean scores in the pre-test. In addition, the analysis of inferential statistic shows that the difference is considerable which means that the independent variable, awareness of typological features of Persian and Italian, has an impact on dependent variable which is participants’ scores. Therefore, being aware of these features (similarities and differences) could help the Italian language learners to get a better score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  • word order
  • Parameter
  • language grammar
  • Second language