شاخص خوانایی و پیچیدگی متنی در کتاب‌‌های زبان انگلیسی دبیرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی - مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی خوانایی و دشواری متن‌‌های کتاب‌ها‏ی انگلیسی دبیرستان (متوسطه دوم) موسوم به ویژن انجام شده ‏است. متن‌های خواندنی کتاب‌ها‏ی دانش‌آموز و کتاب‌ها‏ی کار سه سال دبیرستان که مجموعا شش کتاب را شامل ‌می‌شد جمع ‏آوری و به وسیله ابزارهای خوانایی مختلف مانند ماتریس انسجام و فلش-کنیکاید تجزیه و تحلیل گردید. هدف، ارزیابی متون از ‏نظر پیچیدگی واژگانی و نحوی و همچنین انسجام بود که شامل روایی، سادگی نحوی، ملموس بودن واژگان، انسجام ارجاعی و ‏انسجام عمیق بود. هر یک از این مولفه‌ها قادر به افزایش یا کاهش بار انسجام در متن بودند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل کلی ‏تعیین کرد که سطح دشواری متن‌ها در چه حد بوده است. یافته‌ها نشان داد که بین فهرست واژه‌های استاندارد ‏CEFR‏ و ‏NGSL‏ و تعداد واژگانی که زبان‌آموزان در طول یادگیری زبان رسمی مدرسه خود مطالعه می‌کنند، درجاتی از ناهماهنگی ‏وجود دارد. علاوه بر این، متون کتاب‌ها‏ی کار به درجات مختلف با یکدیگر ناسازگار بودند. بررسی دقیق برخی از ویژگی‌‌های ‏دیگر هر متن را آشکار ساخت. ارزیابی این کتاب‌ها ممکن است برای جامعه بین المللی، معلمان، تولیدکنندگان مواد درسی و ‏نویسندگان مفید باشد تا پس از تعیین مشکلاتی که ممکن است برای زبان آموزان پیش می‌آید اقداماتی برای بهبود مهارت‌های ‏خواندن و نوشتن آنها صورت دهند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Readability Index and Reading Complexity in high school EFL ‎Textbooks

نویسنده [English]

  • Mohammad Abdollahi-Guilani
Imam Khomeini International University - Buein Zahra Higher Education Center of ‎Engineering and Technology
چکیده [English]

This study aims to investigate the readability of Iranian English ‎textbooks, Vision series 1-3, for high school. It focused on the reading ‎sections of student books and workbooks. The texts were collected and ‎fed into different readability tools such as Coh-metrix, and Flasch-‎Kincaid. The purpose was to evaluate the texts in terms of lexical and ‎syntactic complexity as well as cohesion which included narrativity, ‎syntactic simplicity, word concreteness, referential cohesion and deep ‎cohesion. Each factor was able to increase or decrease the load of ‎cohesion in the text. in addition, the output analysis managed to generally ‎determine how difficult the passages were and what grade levels they ‎suited. The findings revealed that there was some mismatch between the ‎standard CEFR and NGSL wordlists and the number of words the ‎learners study during their formal school language learning. Besides, the ‎texts of the workbooks were to varying degrees incompatible with each ‎other. Detailed examination uncovered some more features of each single ‎text. Assessing the Iranian textbooks may be generalized to assist the ‎international community such as teachers, material developers, and ‎writers determine what might present difficulties to language learners and ‎then take actions to improve their reading and writing skills .‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment metrix, cohesion, readability, reading comprehension, text &lrm
  • analysis &lrm