کلیدواژه‌ها = تحلیل خطا
تجزیه و تحلیل اشکالات رایج در یادگیری زبان اسپانیایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 399-422

10.22059/jflr.2019.275980.605

پردیس پرویزی؛ پردیس پرویزی


نقش آزمون‌سازی در سنجش آموخته‌های زبان‌آموز در آموزش زبان آلمانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 19-43

10.22059/jflr.2013.53761

ابراهیم استارمی؛ الناز قدوسی شاهنشین


تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 47-66

محمدرضا دوستی زاده؛ آذر فرقانی تهرانی