کلیدواژه‌ها = دوزبانگی
تعداد مقالات: 5
1. رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-52

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی


2. تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 425-452

سمیرا رحمانی؛ مجید الهی شیروان؛ بهزاد قنسولی؛ امید اکبری


3. بررسی و تحلیل پدیدۀ‌ دوزبانگی در شعر معاصر عربی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان"شوقیات" أحمد شوقی)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 249-276

روح الله صیادی نژاد؛ علی نجفی ایوکی؛ مرجان ژیان پور


4. بررسی پدیدة اسپانگلیسی در ایالات متحده

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 263-286

علی فیض الهی ملک آباد؛ سید امیر عباس موسوی


5. تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دوزبانه‌های آذری- فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-18

سارا اربابی؛ شهلا شریفی؛ علی مشهدی