نویسنده = شیوا کیوان پناه
تعداد مقالات: 7
3. بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 645-664

10.22059/jflr.2018.245602.422

زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


4. تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 471-496

10.22059/jflr.2017.237489.359

فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


5. آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 353-374

10.22059/jflr.2015.62556

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی


6. ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-106

10.22059/jflr.2014.61648

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد