نویسنده = شیوا کیوان پناه
بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 645-664

10.22059/jflr.2018.245602.422

زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 353-374

10.22059/jflr.2015.62556

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی


ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-106

10.22059/jflr.2014.61648

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد