نویسنده = شیوا کیوان پناه
تعداد مقالات: 6
2. بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 645-664

زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


3. تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 471-496

فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


4. آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 353-374

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی


5. ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-106

شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد


6. مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 117-133

حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی