موضوعات = زبانشناختی و ادبیات
تحلیل گفتمان روایی و بُعد تعاملی کلام در روایت «حسن قناد و ملک ابراهیم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.348020.983

ناهید جعفری


نشانه‌شناسی زبان بدن در رمان «النومُ فی حَقل الکَرَز» اثر «أزهر جرجیس»

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-38

10.22059/jflr.2022.337207.929

زهرا جلیلیان؛ محمدنبی احمدی؛ جهانگیر امیری؛ تورج زینی‌وند