کلیدواژه‌ها = آموزش ترجمه
تعداد مقالات: 2
1. آموزش ترجمه، تحولات. پتانسیل ها و محدودیت های کار گروهی در ترجمه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 405-424

محمدرضا دوستی زاده؛ سید هادی بدیعی


2. تحلیل خطا در آموزش زبان‌های خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 47-66

محمدرضا دوستی زاده؛ آذر فرقانی تهرانی