آموزش ترجمه، تحولات. پتانسیل ها و محدودیت های کار گروهی در ترجمه

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان آلمانی دانشگاه تهران

چکیده

افزایش سرعت ترجمه در عین حفظ و بهبود کیفیت یکی از نیاز هایی است که همواره بیشتر احساس می‌شود. کار تیمی همواره باعث افزایش سرعت و بهبود کارایی در انجام کارهای بزرگ شده است. موفقیت در انجام ترجمه تیمی، اگر به درستی اجرا شود، علی‌رغم محدودیت‌هایی که در عملی دارد مانند محدود بودن به متون محتوی‌محور، ولی در مجموع می‌تواند مزیت‌های بزرگی از جمله افزایش انگیزه و خلاقیت، بهبود کیفیت ترجمه و کاهش زمان ترجمه را فراهم کند. این امر قطعا در صورت استقبال مترجمان موجب بروز تحول در بازار ترجمه خواهد شد. لازمه این امر آشنایی با دانش و مهارت‌های لازم برای تشکیل و مشارکت در کار ترجمه تیمی است و از این رو پیشنهاد می‌شود که پس از انجام تحقیقات بیشتر در تایید صحت این مطلب، آموزش این دانش و مهارت‌ها در سرفصل دروس رشته‌های مترجمی قرار داده شود. این امر قطعا گامی بزرگ در جهت تحقق سیاست‌های کلان آموزشی کشور از تاسیس رشته‌های آموزش مترجمی و تربیت مترجمان خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education of Translation; developments, potential and limits of teamwork in translation

نویسندگان [English]

  • mohammad reza doostizadeh 1
  • Hadi Badiei 2
1
2
چکیده [English]

Faster translations are one of the urgent needs of the profession. Team work always leads to a greater pace and an improvement of the quality in performing high-stake tasks. Despite some practical limitations – such as being limited to content-oriented texts, team translation, if done properly, includes great advantages like increased motivation and creativity, higher quality translations, and a considerable decrease in the completion time. Such an idea, if embraced by professional translators, can bring about great changes to the translation market. However, such a change requires the acquisition of the knowledge of and the skills for the establishment of translator teams and the subsequent contribution to such team work. Therefore, after additional research is done to confirm the validity of this idea, we recommend that translation team work courses be incorporated into the curricula of translations studies programs. Regarding the country’s macro-policies in the education system, the design and incorporation of such courses can be a significant stride towards training more professional translators within college translation studies programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team Translation
  • Translation Education
  • Translation Skills
  • Creativity in Translation
  • Motivation Theory
Adams, John Stacey. 1965. Inequity in social exchange. Advances in Experimental Social Psychology, ed. by L. Berkowitz. New York: Academic Press.
Adamzik, Kirsten. 2000. Textsorten: Stauffenburg-Verlag.
Alderfer, C. P. 1969. An empirical test of a new theory of human needs. Organizational Behavior and Human Performance 4.142-75.
Atkinson, J.W. 1964. An introduction to motivation Princeton: Van Nostrand.
Bandura, A. 1971. Social Learning Theory: General Learning Press.
Delisle, J. & J. Woodsworth. 1995. Motarjeman Dar Gostareye Tarikh: Translators Through History Esfahan: Sepahan.
Hackman, J. R. & G. R. Oldham. 1976. Motivation through the design of work: test of a theory.
Heider, F. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations New York: Viley.
Hollyforde, Sarah & Steve Whiddett. 2003. The Motivation Handbook Mumbai: Jaico Publishing House.
Locke, E. A. 1968. Toward a theory of task motivation and incentives.
Maslow, A. H. 1954. Motivation and Personality New York: Harper & Row.
McClelland, D.C. 1953. The Achievement Motive: Martino Fine Books.
Rotter, J. B. 1966. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs.
Thierry, H. & A. M. Koopman-Iwema. 1984. Motivation and satisfaction. Handbook of Work and Organizational Psychlogy, ed. by P.J.D. Drenth, H. Thierry, P.J. Willems & C.J.H. de Wolff. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Tosi, H.L., Rizzo J.R. & Carrolls S.J. 1994. Managing Organizational Behavior: Individuals, Teams, Organization and Management: Blackwell Publishers.
Vroom, V.H. 1964. Work and Motivation New York: John Wiley & Sons.
Weiner, Bernard. 1992. Human Motivation: metaphors, theories, and research California: SAGE Publicatio