تحلیل و آسیب شناسی اختلافات فرهنگی، تبدیل واژگان، مصادر و افعال و تلمیحات فارسی در زبان و ادبیات اردو

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استاد یار و عضو هیت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

همانگونه که درنتیجه تحولات سیاسی در ایران تماس نزدیک فارسی با زبانهای عربی، ترکی، فرانسوی و انگلیسی صدها لغات را بدین زبان وارد ساخت زبان اردو و زبان فارسی هندی نیز رنگی از زبانهای محلی هندوستان را به‌خودگرفته است. این واژه‌ها معمولا شامل اسامی خاص و کلمات مربوط به مراسم و اعیاد و فرهنگ‌وتمدن خاص هندوستان است که اکثرا هیچ‌گونه ارتباط معنوی و لغوی با زبان‌فارسی‌ایرانی نداشته‌است .از آنجائی‌که زبان فارسی ایرانی در سرزمین و وطن دوم خود هندوستان بیش از هشتصد سال حاکم بود لذا ادبیات هند تابع فرهنگ ایرانی قرارگرفته‌است اما برخی از واژهایی از فارسی که در این سرزمین به‌کار‌برده‌می‌شود از طرفی به‌علت نفوذ زبانهای‌محلی و فرهنگ‌های خاص هر منطقه و از طرفی به علت رواج و گستردگی سبک هندی به‌عنوان یک مکتب فکری تازه ترکیبات و اصطلاحات و کنایات و تعبیرات و مفاهیم پیچیده-ای را سبب گردیده‌است که از زبان فارسی ایرانی در سطح معنوی و فرهنگی لغات بسیار فاصله‌گرفته‌است. از طرفی گاهی دانسته ویا نا دانسته گاه دخل و تصرفات و دگرگونی و فساد دربه کار گیری تلمیحات فارسی در زبان و ادبیات اردو دیده می شود در این پژوهش به تحلیل و بررسی اختلاف فرهنگی و فساد واژگان و مصادر افعال و تلمیحات فارسی در زبان و ادبیات اردو پرداخته‌خواهدشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and problems of cultural differences, conversion of Persian words, sources, verbs and allusions in Urdu language and literature

نویسنده [English]

  • farzaneh azam lotfi
چکیده [English]

As a result of the political developments in Iran, the close contact of Persian with Arabic, Turkish, French and English languages ​​has introduced hundreds of words in this language, Urdu and Indian Persian have taken on a color of the local languages ​​of India. These words usually include specific names and words related to the special ceremonies, festivals, culture and civilization of India, which often had no spiritual or lexical connection with the Persian-Iranian language. Since Persian-Iranian language in the country India was the second homeland for more than eight hundred years, so Indian literature is subject to Iranian culture, but some of the Persian words used in this land, on the other hand, due to the influence of local languages ​​and culture. The specifics of each region and on the other hand due to the prevalence and spread of Indian style as a new school of thought has caused complex compositions, terms, allusions, interpretations and concepts that are from the Persian language at the spiritual and cultural level of words. It is very distant. On the other hand, sometimes knowingly or unknowingly, intrusion, seizures, transformation and corruption in the use of Persian allusions in the Urdu language and literature can be seen. The army will be paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allusions
  • Cultural damage
  • Urdu
  • Farsi
  • Hindi