تحلیل و آسیب شناسی اختلافات فرهنگی، تبدیل واژگان، مصادر و افعال و تلمیحات فارسی در زبان و ادبیات اردو

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات اردو، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

همانگونه که درنتیجه تحولات سیاسی در ایران تماس نزدیک فارسی با زبان‌های عربی، ترکی، فرانسوی و انگلیسی صدها لغات را بدین زبان وارد ساخت ، زبان اردو و زبان فارسی هندی نیز رنگی از زبان‌های محلی هندوستان را به­خودگرفته است. بیشتر این واژه­ها شامل اسامی خاص و کلمات مربوط به‌مراسم و اعیاد و فرهنگ­وتمدن خاص هندوستان است که اکثرا هیچ­گونه ارتباط معنوی و لغوی با زبان­فارسی­ایرانی نداشته­است‌، به­ویژه در برخی از منظومه‌ها و دیوان­ شاعران سند و دکن این تأثیر و تأثر حتی بین برخی از شاعران ایرانی که در آغاز سلطنت اسلامی در شمال هندوستان‌؛ همچون "ابولفرج رونی" و "مسعودسعدسلمان" به‌سرمی­بردند از راه نفوذ زبان‌های محلی هند کاملا مشهود است. از آنجایی­که زبان فارسی ایرانی در سرزمین و وطن دوم خود هندوستان بیش از هشتصد سال حاکم بود، ادبیات هند تابع فرهنگ ایرانی قرارگرفت. آنگونه که  شاعران وقت، گاهی به­جای کاربرد گل‌های محلی سرزمین خود همچون کنول"نیلوفر"چمپا"گل سفید و زرد و خوشبو"به‌سنبل و نسترن فارسی و به­جای قهرمانان جنگی خود همچون "بهیم و ارجن" به‌رستم و سهراب بسنده می­کردند، اما برخی از واژهای فارسی که در این سرزمین به­کار­برده­می­شود از طرفی به­علت نفوذ زبان‌های­محلی و فرهنگ­های خاص هر منطقه و از طرفی به‌علت رواج و گستردگی سبک هندی، به­عنوان یک مکتب فکری تازه، ترکیبات و اصطلاحات و کنایات و تعبیرات و مفاهیم پیچیده­ای را پدید آورده است که از زبان فارسی ایرانی در سطح معنوی و فرهنگی واژه‌ها فاصله بسیاری ­گرفته­است. از طرفی، گاهی دانسته و یا نا دانسته، دخل و تصرفات و دگرگونی و فساد  در به‌کار‌گیری  تلمیحات فارسی در زبان  و ادبیات اردو دیده می‌شود که در این پژوهش، به‌تحلیل و بررسی اختلاف فرهنگی و فساد واژگان و مصادر افعال و تلمیحات فارسی  در زبان و ادبیات اردو پرداخته ­شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and problems of cultural differences, conversion of Persian words, sources, verbs and allusions in Urdu language and literature

نویسنده [English]

  • farzaneh azam lotfi
چکیده [English]

As a result of the political developments in Iran, the close contact of Persian with Arabic, Turkish, French and English languages ​​has introduced hundreds of words in this language, Urdu and Indian Persian have taken on a color of the local languages ​​of India. These words usually include specific names and words related to the special ceremonies, festivals, culture and civilization of India, which often had no spiritual or lexical connection with the Persian-Iranian language. Since Persian-Iranian language in the country India was the second homeland for more than eight hundred years, so Indian literature is subject to Iranian culture, but some of the Persian words used in this land, on the other hand, due to the influence of local languages ​​and culture. The specifics of each region and on the other hand due to the prevalence and spread of Indian style as a new school of thought has caused complex compositions, terms, allusions, interpretations and concepts that are from the Persian language at the spiritual and cultural level of words. It is very distant. On the other hand, sometimes knowingly or unknowingly, intrusion, seizures, transformation and corruption in the use of Persian allusions in the Urdu language and literature can be seen. The army will be paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allusions
  • Cultural damage
  • Urdu
  • Farsi
  • Hindi
شیکهر، ایندو، " راهنمای سنسکریت، 1337، تهران.یکتائی، مجید، " نفوذ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در سرزمین هند و پاکستان، 1353، تهران
حکمت، علی اصغر، "از همدان تا کشمیر" مجله یغما، شماره 8، 1332- تهران
غروی، مهدی، " کتاب های فارسی چاپ هند و تاریخچه آن، " هنر و مردم " شماره 103-102-1350 تهران
مهرین، مهرداد، ویل دورانت،" تاریخ تمدن، مشرق زمین گهواره تمدن، هند و همسایگا نش" 1343، تهران
عنایت، حمید، "مسئله زبان در هند " مجله سخن، دوره نهم، شماره : 1337.5
فروغی ،محمد علی ، "کلیات سعدی شیرازی "ناشر سوره مهر 1377
منصور ، جهانگیر ،" کلیات  دیوان ناصر خسرو " انتشارات نگاه ،1389
بابایی ، پرویز ، " کایات سنایی غزنوی  ، انتشارات  نگاه 1399
عبد الرسولی ، علی ، " دیوان خاقانی " چاپخانه مروی 1357
بهرامی ، ناصر ، "بررسی و تحلیل دیوان ابن یمین " انتشارات بهرامی 1387
کما الدینی ، محمد باقر ، "سند باد نامه "مرکز پژوهشی میراث مکتوب ، 1381
امیری، کیومرث، "زبان و ادب فارسی در هند " شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1374- تهران.
صدیقیان، مهین دخت، "فرهنگ اساطیری- حماسی ایران، به‌روایت منابع بعد از اسلام ج اول، پیشدادیان"  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1386.
پاینده ابوالقاسم، تاریخ طبری[ تاریخ الرسل و الملوک، طبری، محمد بن جریر بنیاد فرهنگ ایران ، 1352.
پاینده، ابوالقاسم،" مروج، مروج الذهب و معاون الجوهر،  مسعودی، علی بن حسین"، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 1344.
-فرهنگ دهخدا، ج ،9 ، موسسه لغت نامه دهخدا 1377.
اعظم لطفی ،فرزانه " پژوهشهای زبان شناختی  در زبان فارسی دوره 10  مطالعه تطبیقی  واؤگان زبان سنسکریت و فارسی "  1399
اعظم لطفی ،فرزانه"فرهنگ تلمیحات  اشارات اساطیری ، تاریخی مذهبی ، در زبان و ادبیات  اردو – هندی  به فارسی " انتشارات مجمع ذخایر  اسلامی ،1390
کتاب شناسی اردو
نیازی، محمود، " تلمیحات غالب" غالب اکادمی، نئی دهلی 2002.
شبلی، محمد صدیق خان- " تأثیر زبان فارسی بر زبان اردو" مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان- اسلام آباد.1371.
دهلوی- مولوی سید احمد، " فرهنگ آصفیه  3 جلدی، وزارت ترقی انسانی و مسائل حکومت هند 1998- نئی دهلی-
چوهدری، شاهد، "فرهنگ واژه­های فارسی در زبان اردو"، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1375.