حسن تعابیر ناپسند

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

10.22059/jflr.2012.50924

چکیده

در این مقاله با بررسی شواهد مختلفی از زبان‌های فارسی و
انگلیسی، نشان داده خواهد شد که حسن تعابیر، به لحاظ کاربردشناختی، دو گونة جدا از
یکدیگرند: حسن تعابیر نوع اول (حسن تعابیر رایج) برای نشان دادن نزاکت اجتماعی و
جلوگیری از خدشه‌دار شدن احساسات افراد جامعه دربارة موضوعات مختلف؛ مانند مسائل
جنسی، مرگ، تولد، اعضای بدن، ناتوانی‌های جسمی، بیماری‌های روانی، هوش و ناسزاها
به کار می‌روند. از طرف دیگر، کاربران زبان به وسیلة جایگزین کردن عبارات و واژه‌های
حسن تعبیری نوع اول به جای عبارات و واژه‌های ناخوشایند، سعی در حفظ وجهة اجتماعی
خود و مخاطبان دارند. اما نوع دوم حسن تعابیر (حسن تعابیر ناپسند)، ترفندی است
برای پنهان کردن رسوایی‌های سیاسی و اقتصادی، پوشاندن حقیقت، و فریب و کنترل افکار
عمومی به هنگام صحبت دربارة موضوعات و رویدادهای اجتماعی. در واقع، در این نقطه
است که گویندگان و نویسندگان از حسن تعبیر، نه در جهت پرهیز از کاربرد واژه‌های
آزار دهنده، بلکه برای فریب افکار عمومی استفاده می‌کنند و این همان جایی است که
ما را وارد گسترة حسن تعابیر «غیرصادقانه» می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ugly Euphemisms

چکیده [English]

In this paper, by analyzing some data from Persian and
English, it is shown thatpragmatically there are two main kinds of euphemisms.
The first (common euphemisms) are used to be polite and not to hurt other's
feelings on several subjects like sexual relations, death, birth, body parts,
disability, mental illness, intelligence and insults. On the other hand,
language users by substituting the first kind of euphemisms for unpleasant
words, try to preserve their own and addressee's social face. But the second,
i.e., ugly euphemisms, are used to hide political and economic scandals,
disguise the truth, and guide public thoughts when speaking about social issues
and events. It is at this point, when speakers and writers seek not so much to
avoid offense as to deceive that we pass into the universe of dishonest
euphemisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Euphemism
  • Ugly Euphemism
  • Doublespeak
  • Language
  • Face