نقش مدرس در شکل‌گیری و افزایش انگیزة فراگیری زبان روسی به عنوان زبان خارجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دکترای زبان روسی

2 دانشگاه تهران، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشجوی دکترای آموزش زبان روسی

چکیده

در مقالة حاضر به شخصیت و عملکرد مدرس زبان روسی، به عنوان زبان خارجی،متناسب با شرایط ایران پرداخته می‌شود.در این مقاله تلاش بر آن است تا نقش مدرس زبان روسی و وظایف او در نظام آموزشی-تربیتی دانشگاه تهران بررسی شود.به همین منظور در مقالة حاضر،آرای نظریه‌پردازانی همچون مالچانوفسکی که پژوهش‌های عمده‌ای در زمینة عملکرد مدرس زبان روسی،به عنوان زبان خارجی دارد و نیز دیگر نظریه‌پردازان،مورد بررسی قرار گرفته‌اند.به نظر نگارندگان مقاله، وظیفة انگیزشی-گرایشی مدرس زبان،وظیفه‌ای مهم‌تر و حیاتی‌تر از دیگر وظایف آموزشی وی به شمار می‌رود.در مقالة حاضر نه تنها مسئلة انگیزش به عنوان یکی از مهمترین و به‌روزترین مسائل در زمینة تدریس مطرح می‌شود، بلکه توصیه‌ها و راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که به جنبة عملی مسئلة فوق کمک کرده و مدرس زبان روسی به عنوان زبان خارجی را به سمت خودتحلیلی هدایت می‌نماید که به نوبة خود موجب رشد حرفه‌ای و شغلی و نیز خودآگاهی رسالت آموزشی او خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Russian language Teacher and his/her Role in the Formation & Development of Motivation for the Study of Russian Language

نویسندگان [English]

  • Jamileh Babazadeh 1
  • Mahnaz Rahbari 2
1
2
چکیده [English]

The present article is about the character and performance of the teacher o f Russian language in Iran . In the article we have tried to investigate the role of the Russian language teacher and his / her duties in the educational system o f the University of Tehran . According to the authors of the article , among all other duties of a language teacher the motivational - stimulational task is the most significant and vital one . The authors not only speak of motivation as one of the most significant and modern issues of teaching , but also recommend some advices and strategies which may help solve the mentioned problem practically and lead the teacher of Russian language toward self - assessment , a process which in turn will end up in his / her professional development and self - awareness about his / her educational mission .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expectations
  • Motivational
  • Pedagogical Role
  • -Stimulational
  • Teacher of Russian as a Foreign Language