دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی(عادی)

نقش ترس و اضطراب در فرایند یادگیری زبان های خارجی: بر اساس بررسی میدانی آموزش زبان آلمانی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.353194.1007

کاوه بهرامی


بررسی دانش محتوایی تربیتی فناوری درک شده فارغ التحصیلان ایرانی رشته آموزش زبان فرانسه در دوران همه گیری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.352493.1003

سوده اقتصاد؛ مرضیه مهرابی


باهم‌آیی و ابهام واژگانی و مشکلات (نارسایی‌های) مربوط به معادل‌گزینی (سازی) آن‌ها در متون بانکی با استفاده از نظریه‌ی معنا‌شناسی ساختارگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2022.349034.989

محمد نصری؛ حیدر نصرت زاد؛ شهرام مدرس خیابانی


ترجمه به‌مثابه‌ی تهاجم: بازخوانی تقابل ترجمه و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2022.348540.987

رویا منصفی؛ مهدی تیما؛ رضا یل شرزه


یادگیری انگلیسی با اهداف پزشکی مبتنی بر واقعیت مجازی چندنفره: توانش ارتباطی دانشجویان خاورمیانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.355604.1017

سعید خزائی؛ علی درخشان


تحلیل گفتمان روایی و بُعد تعاملی کلام در روایت «حسن قناد و ملک ابراهیم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.348020.983

ناهید جعفری


تبیین واج‌شناختی نون وقایه در زبان عربی قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22059/jflr.2023.351085.996

فرزانه تاج آبادی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


بررسی شایستگی میان فرهنگی و جنسیت در کتاب‌های درسی آموزش زبان انگلیسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/jflr.2022.352261.1000

مهدی دهمرده؛ پونه محمدی