دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی(عادی)

بررسی ساختارحرکتی و خصوصیات متنی قسمت بحث مقالات چاپ شده ی نویسندگان بومی و غیربومی در ژورنال های معتبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jflr.2019.272252.590

مهسا محمدی؛ مجید نعمتی


علمی پژوهشی(عادی)

نشانه‌شناسی زبان بدن در رمان «النومُ فی حَقل الکَرَز» اثر «أزهر جرجیس»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jflr.2022.337207.929

زهرا جلیلیان؛ محمدنبی احمدی؛ جهانگیر امیری؛ تورج زینی‌وند


تحلیل ریزتکوینی در محیط آموزش زبان خارجی: تأثیر روش‌های تدریس حمایتی استاد و هم-کلاسی در آموزش مهارت خواندن و درک مطلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jflr.2022.338520.935

سمانه پاسندی؛ مراد باقرزاده کاسمانی؛ سعیده آهنگری


نگرش دبیران زبان انگلیسی در مدارس دولتی به صلاحیت حرفه‌ای: بررسی نقش جنسیت و سابقۀ تدریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jflr.2022.342541.952

افشین رضایی؛ زینب عزیزی؛ اعظم ناصرپور


مدل معادلات ساختاری تفاوت های فردی، متغییرهای زبانی، و اجتماعی در پیش بینی روانی، دقت، پیچیدگی، و تلفظ صحبت کردن جوانان ایرانی مهاجر در کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jflr.2022.346572.974

هدی دیوسر؛ منوچهر Jafari gohar؛ مریم فرنیا؛ نجمه امیرسلیمانی


تمرین حساسیت دستور زبان و درک مطلب: شواهدی از زبان آموزان ایرانی ESP (زبان انگلیسی برای اهداف ویژه) در مقطع کارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22059/jflr.2023.346642.977

نرگس نوری؛ رامین رحیمی؛ داود مشهدی حیدر