دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

4. اهمال‌کاری زبان‌آموزان از دیدگاه معلمان ایرانی زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22059/jflr.2021.328577.875

صابر خوئی اسکوئی؛ سعیده آهنگری؛ زهره سیفوری


5. حرکت‌شناسی زبان بدن در نهج‌البلاغه بر اساس نظریه «پُل اکمن و والس فریسن» با سه رویکرد «منشأ-رمزگذاری – کاربرد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22059/jflr.2021.326880.863

محمدنبی احمدی؛ زهرا جلیلیان


6. شگرد افعال گذشته درکدبرگردانی ترجمه رمان پرندگان می‌روند‌‌ در پرو می‌میرند اثر رومن گاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22059/jflr.2021.326876.864

فرناز ساسانی؛ مه کامه اینانلو


7. مشکلات نوشتاری زبان آموزان ایرانی: ایجاد یک چارچوب بافت- حساس برای تمرین مهارت نوشتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22059/jflr.2021.320697.822

سیده زینب رحمتی پسند؛ شهرام افراز؛ سیدآیت اله رزمجو


8. تاثیر انواع آموزش بر استفاده از ساختارهای وارونگی انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22059/jflr.2020.283106.640

شیوا کیوان پناه؛ سارا رفسنجانی نژاد


9. رواسازی آزمون مبتنی بر چارچوب مرجع اتحادیه اروپا و برابری ارزشیابی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22059/jflr.2020.272015.588

داود سپاهی


10. تحلیل زبانشناختی قالب‌های حماسی در شاهنامه و حماسۀ کلاسیک غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22059/jflr.2021.333850.911

ایمان منسوب بصیری؛ لوکرتزیا لوکزینی