دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سبک‌شناسی صالح حسینی از رهگذر ترجمه‌گری اسامی خاص در پنج رمان ترجمه شده از منظر لپیهالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.338523.931

ابوالفضل حری


شاخص خوانایی و پیچیدگی متنی در کتاب‌‌های زبان انگلیسی دبیرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.336999.928

محمد عبداللهی گیلانی


تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر استفاده از استراتژی‌های شنیدار و درک شنیداری زبان آموزان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.336528.922

فاطمه پورابراهیم؛ نازنین شادمان


بررسی رابطه بین سن و راهبردهای گفتاری بزرگسالان در فراگیری زبان آلمانی (سطح مقدماتی A1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.335414.920

اشکان پیوندی؛ افسون گودرزپور عراق


بررسی تطبیقی توالی صفت/مبنای مقایسه و همبستگی آن با توالی مفعول/فعل در گونه‌های تالشی و گیلکی بر اساس نظریۀ سوی انشعاب درایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2021.333670.909

فریناز نصیری زیبا؛ ندا هدایت؛ نسیم گل آقایی؛ اندیشه صنیعی


تاثیر خلاقیت و خود مختاری بر هویت فردی در آموزش زبان آلمانی – بررسی نقش بازی های آموزشی بر رفتار یادگیری مستقل زبان آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.328893.908

محمدرضا دوستی زاده؛ نازنین سیدفضل الهی


تاثیر آگاهی رده‌شناختی در یادگیری زبان فارسی توسط ایتالیایی زبان‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22059/jflr.2022.334832.924

الهام اکبری؛ رضامراد صحرایی؛ محمد حسین رمضان کیایی؛ علی کریمی فیروز جایی


تاثیر استعاره‌های مفهومی چند شیوه در بهبود مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22059/jflr.2022.335385.921

ارسلان گلفام؛ متین نهاوندی


کاربرد تلفیقی متن ادبی و سینمای اقتباسی در بستر آموزشی فرهنگ محور زبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22059/jflr.2022.338521.932

فاطمه عسگری