نویسنده = �������� ������������ ���������� ��������
ترجمه در ژانر وحشت: رمان گورستان اثر نیل گیمن و ترجمة فارسی آن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-114

10.22059/jflr.2021.320651.821

زینب شیخ حسینی؛ فاطمه زند؛ فاطمه زهرا نظری رباطی