نویسنده = ������������ ���������� ��������������
بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آن‌ها

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 417-448

10.22059/jflr.2017.216125.288

فرزانه حسن زاده توکلی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ بهزاد قنسولی


بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 5-20

10.22059/jflr.2014.61644

حسین رسول پور؛ محمدرضا پهلوان نژاد