نویسنده = �������������� �������������� ����������
گامی به سوی تدوین واژه‌نامۀ تقابلی ظرفیت افعال فارسی- انگلیسی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 449-477

10.22059/jflr.2017.214151.284

رضوان متولیان نائینی؛ فاطمه محمدپور


نقش تداخل در پیدایش خطاهای نحوی در نگارش فارسی‌آموزان عرب‌زبان

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 351-380

10.22059/jflr.2013.57277

رضوان متولیان نائینی؛ عباس استوار ابرقویی