شناخت نظریه انتخاب عقلانی و نقش معلم در کاهش گروه ناپذیری فراگیران زبان خارجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار و دکتری آموزش زبان انگلیسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیار و دکتری آموزش زبان انگلیسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

افزایش محبوبیت کار گروهی در کلاسهای زبان خارجی با افزایش تعداد گزارشات زبان آموزانی که به همان اندازه در کارگروهی مشارکت نداشته اند همراه بوده است. تأثیر این رفتار بر سایر اعضای گروه که به عنوان گروه ناپذیری شناخته می شود، می تواند کار گروهی را به یک تجربه ناخوشایند تبدیل کند. این مطالعه با توجه به تئوری انتخاب عقلانی و نظریه فرهنگی اجتماعی، میزان توانایی زبان آموزان خارجی را برای همکاری گروهی موثر بررسی کرده است. به این منظور، در مجموع ۱۴۰ زبان آموز شامل ۷۰ نفر در سطح متوسط و ۷۰ نفر در سطح پیشرفته به انجام روایت گویی شفاهی مبتنی بر تصویر شرکت کردند. معلم ضمن آشنا کردن فراگیران با اصول نظریه انتخاب عقلانی و کار گروهی موثر و با مشاهده کلاسها و عملکرد فراگیران پرسشنامه گروه ناپذیری را پر کردند. نتایج تحقیق، تاثیر شناخت تئوری انتخاب عقلانی در کاهش گروه ناپذیری را تایید کرد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل کیفی مشاهدات بیانگر این است که فراگیران به ویژه آنهایی که در سطح متوسط هستند بیشتر به عدم همکاری در گروه تمایل دارند. همچنین دلایل زمینه ساز نداشتن علاقه فراگیران به کار گروهی و راهکارهای احتمالی برای کاهش این نگرانی مشخص شد. پیشنهاد می شود : معلمان اهداف فعالیتهای گروه را با توجه به تئوری انتخاب عقلانی به روشنی بیان کنند و اهداف خاص دوره را روشن کنند. با داشتن یک نظر شفاف در مورد اهداف دوره و درک نقش معلمان و فراگیران در کارهای گروهی، فراگیران در موقعیت بهتری قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cognizance of Rational Choice Theory and Teachers' Intervention in Reducing EFL Learners' Free Riding

نویسندگان [English]

  • Leila Ahmadpour 1
  • Hassan Asadollahfam 2
  • Davud Kuhi 3
1 Leila Ahmadpour Ph.D. Candidate of TEFL Department of English Language, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant Professor of TEFL Department of English Language, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Professor of TEFL Department of English Language, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

The enlargement in popularity of group work in English language classrooms has been associated with a raise in the frequency of reports of learners not equally contributing to work in the groups. Termed as free- riding, the impact of this behavior on other group members can make group work an unpleasant experience. Informed by the Rational Choice Theory and Vygotsky’s sociocultural theory, this study investigated the degree to which English as a foreign language learner could be directed towards effective group cooperation. For this purpose, a total 140 intermediate (N = 70) and upper-intermediate (N = 70) learners were engaged in picture-cued oral narrative tasks in groups. The teacher familiarized the learners with the tenets of rational choice theory and the effective group work. The classes were observed and learners filled out a free-riding questionnaire. Results statistical analysis demonstrated the effectiveness of knowledge about rational choice theory in the reduction of free-riding. Furthermore, qualitative analysis of the observations revealed that learners particularly those in the low-intermediate group were more inclined towards free-riding. The reasons underlying learners’ lack of interest in group work and possible strategies to reduce this concern were further specified. It is suggested: Teachers should clearly state the goals of the group activities according to the theory of rational choice and clarify the specific goals of the course. By having a clear view of the course objectives and understanding the role of teachers and learners in group work, learners are better placed to meet their expectations and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Choice Theory
  • group work
  • free-riding
  • language proficiency
  • intervention