همبافت‌سازی فراملیتی در آموزش بین‌فرهنگی زبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استاد تمام برجستۀ مطالعات بین‌فرهنگی، گروه ارتباطات و هنر، دانشگاه روسکیلد، روسکیلد، دانمارک.

چکیده

این مقاله چنین استدلال می‌کند که آموزش زبان به‌صورت بین‌فرهنگی باید کماکان الگواره‌‌‌‌‌های سنتی و ملی (که در آن تمرکز آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر معطوف به شرایط درون‌‌مرزی کشورهای زبان هدف است) را به چالش بکشد و همچنان با نظر به آموزش شهروندی جهانی، به سمت جهانی سوق یابد که در عین گوناگونی‌ها، دارای همبستگی متقابل باشد. این مقاله خاطرنشان می‌کند که زبان‌ها، و حتی زبان‌هایی که به‌عنوان زبان‌های خارجی آموزش داده می‌شوند، پدیده‌های فراملیتی و جهانی هستند و این مسئله ایجاب می‌کند که فرآیند زبان‌‌آموزی در نقاط مختلف جهان قابلیت آموزش زبان مقصد را به‌‌عنوان زبان اول، زبان دوم و زبان خارجی داشته باشد. این مقاله طیفی از ابعاد فراملیتی را معرفی می‌کند که دربرداندۀ جریان‌های زبانی و نیز انواع دیگری از فعالیت‌‌ها، فرایندها و ساختارهای فراملیتی است–ابعادی که بایسته است در برنامه‌ریزی و تجزیه‌وتحلیل مطالب اموزشی زبان‌ مدنظر گیرند. این مقاله سه محور فراملیتی را به تفضیل تشریح نموده و نشان می‌دهد که چگونه همبافت‌سازی فراملیتی می‌تواند مفاهیم را دستخوش تحول کرده و جهانی همبسته و واقعی بسازد که مسائل آن برای زبان‌اموزان مشهود باشد. البته این تلاش شاید صرفاً در خصوص تصاویر و متون ساده میسر شده‌باشد. سه محور موضوعی فراملیتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: اسکاتلند: پیوند اسکاندیناوی (برای آموزش زبان انگلیسی)؛ سنگال: دیوار بزرگ سبز صحرا و ساحل (برای آموزش زبان فرانسوی)؛ و نجات غار تایلند (برای آموزش زبان انگلیسی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transnational contextualization in intercultural language education

نویسنده [English]

  • Karen Risager
Professor Emerita in Intercultural Studies, Department of Communication and Arts, Roskilde University, Roskilde, Denmark.
چکیده [English]

This article argues that the field of intercultural language education should continue to question the traditional national paradigm (in which the dominant focus of sociocultural knowledge is on condi-tions within the borders of target-language countries) and orient itself still more clearly towards the diverse and interdependent world with a view of educating for global citizenship. The article notes that languages, not least those that are taught as foreign languages, are transnational and global phe-nomena, which entails that language teaching must be prepared to teach the target language as first, second and foreign language in many different places in the world. It proposes a range of dimen-sions of transnationality comprising not only language flows but also other kinds of transnational practices, processes and structures – dimensions that may be considered in the planning and analysis of language learning materials. It describes three transnational themes in greater length in order to demonstrate how transnational contextualization can transform existing themes in the direction of making the real interdependent world with its important issues visible for the students, although perhaps only in visuals and simple texts. The three transnational themes dealt with are: Scotland: The Scandinavian Connection (for English teaching); Senegal: The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel (for French teaching); and The Thailand Cave Rescue (for English teaching

کلیدواژه‌ها [English]

  • National paradigm
  • global citizenship
  • transnationality
  • language flows
  • transnational contextualiza-tion
  • language learning materials
بوسن، جی. و روزندال، ام. (2011) یک تکه کیک ۸. کپنهاگ: آلینا.
برندلیوس، ام. و ساندل، آی. (2011) فرانسوی مهیج 2A، و راهنمای مدرس. کپنهاگ: آلینا.
بایرام، ام. (1997) آموزش و ارزیابی توانش ارتباط میان‌فرهنگی. کلودون: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
بایرام، ام. (2008) از آموزش زبان خارجی تا آموزش برای شهروندی بین‌فرهنگی. مقالات و اندیشه‌‌ها کلودون: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
بایرام، ام. (2018)  مقاله‌ای در زمینۀ جهان‌گرایی در آموزش زبان خارجی. آموزش شهروندی بین‌فرهنگی (2)1، 72 - 64.
بایرام، ام. (2021) بازگشت به آموزش و ارزیابی توانش ارتباط میان‌فرهنگی. بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
بایرام، ام.، گلوبوا، آی.، هان، اچ. و واگنر، ام. (ویرایش) (سال 2017). از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی میان‌فرهنگی. بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
کاناگارجا، اس. (1993) کتاب‌های آموزشی آمریکایی و زبان‌آموزان تامیلی: درک تنش‌های ایدئولوژیکی در کلاس ESL. زبان، فرهنگ و برنامۀدرسی (2)6، 158 - 143.
کاناگارجا، اس. (2013) تمرین بین‌زبانی: انگلیسی‌‌‌های جهانی و روابط جهان‌شهری. ابینگتون: راتلج.
گارسیا، او. و لی وی (2014) بین‌‌‌‌زبانی شدن: زبان، دو زبانه بودن و آموزش. بزینستوک: پالگریو مکمیلان.
گولوبوا، آی.، واگنر، ام. و ام.ای. یاکیمواکی (2017) مقایسۀ ادراک دانش‌جویان از مفهوم شهروندی جهانی در مجارستان و ایالات‌متحده. در: بایرام، ام.، گلوبوا، آی.، هان، اچ. و واگنر، ام. (ویرایش) از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی میان‌فرهنگی. (ص ص. 24 - 3). بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
گری، جی. (۲۰۱۰) ساختار انگلیسی: فرهنگ، مصرف‌گرایی و پیشرفت در کتاب آموزشی جهانی ELT. بزینستوک: پالگریو مکمیلان .
گایلهرم، ام. (2002) شهروندان مهم برای دنیایی میان‌فرهنگی. آموزش زبان خارجی به‌شکل سیاست فرهنگی. کلودون: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
هانرز، یو. (1992) پیچیدگی فرهنگی. مطالعاتی در مورد ساختار اجتماعی معنا. نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا.
کرامش، سی. (2019) در میان جهانی‌سازی و استعمارزدایی. زبان‌های خارجی در حال تقابل دوسویه. در: دی. مکدو (ویرایش) استعمارزدایی از آموزش زبان خارجی. تدریس اشتباه زبان‌های انگلیسی و سایر زبان‌های استعماری (ص ص. 72 - 50) نیویورک، لندن: راتلج.
کرامش، سی. و وایتساید، ای. (2008) بوم‌شناسی زبان در محیط‌های چندزبانه: به سوی نظریۀ صلاحیت نمادین. زبان‌شناسی کاربردی (4)29، 671 - 645.
کرامش، سی. و وینال، کی. (2015) سیاست فرهنگی کتاب‌های آموزش زبان در عصر جهانی شدن. در: ایکس.ال. کوردت - کریستینسن و سی. ونینگر، زبان، ایدیولوژی و آموزش. سیاست فرهنگی کتاب‌های آموزش زبان در عصر جهانی شدن (ص ص. 28 - 11). لندن: راتلج.
کورماروادیولو، بی. (2008) جهانی‌سازی فرهنگی و آموزش زبان. نیوهاون، کنتیکت: انتشارات دانشگاه ییل.
پروجینی، دی.سی. (2018) کشف حالت‌های حمل و نقل. در: ام. واگنر، دی.سی پروجینی و ام. بایرام (ویرایش)
       آموزش مهارت میان‌فرهنگی در رده‌های سنی مختلف (ص ص. 75 - 58). بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
پورتو، ام.، پی. دریائی-هانسن، ام.ای. آرکوری و کی. شیفلر (2017) گرین کیدز: زبان‌آموزان کم‌سن یک کلاس زبان انگلیسی در آرژانتین و دانمارک در شهروندی محیطی و بین‌فرهنگی مشارکت می‌ورزند. در: از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی میان‌فرهنگی (ص ص. 158 - 131). بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
پورتو، ام. و یولیتو، ال. (۲۰۱۷) آموزش زبان و شهروندی بین فرهنگی برای فرهنگ صلح: پروژۀ مالویناس/فالکلند در: ، بایرام، ام.، گلوبوا، آی.، هان، اچ. و واگنر، ام. (ویرایش) از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی میان‌فرهنگی. (ص ص 224 - 199). بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
ریزاگر، کی. (1989) مطالعات جهانی و آموزش زبان خارجی: از نقطه‌نظر دانمارک. مجلۀ مطالعات جهان، (2)7، 31 - 28.
ریزاگر، کی. (2006) زبان و فرهنگ: جریان‌های جهانی و پیچیدگی‌‌‌‌های محلی. کلودون: مسائل چندزبانه.
ریزاگر، کی. (۲۰۰۷) آموزش زبان و فرهنگ: از یک الگووارۀ ملی تا یک الگووارۀ فراملی. کلودون: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
ریزاگر، کی. (2015) پیوند زبان-فرهنگ از دیدگاهی بین‌فرهنگی. در: اف. شریفیان (ویرایش.) کتاب راهنمای راتلج برای زبان و فرهنگ. (ص ص. 99 - 87). لندن، نیویورک: راتلج.
ریزاگر، کی. (2018) تصویر جهان در کتاب‌های آموزش زبان. بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
،ریزاگر، کی. (الف ۲۰۲۱) کتاب‌های آموزش زبان: پنجره‌هایی به جهان. زبان، فرهنگ و برنامۀ‌درسی (۱)34، شمارۀ ویژه: کتاب آموزش زبان: تصویر، تعامل و یادگیری، آموزش، ویرایش.  توسط جی. کانالی.
ریزاگر، کی. (ب 2021) کتاب‌های آموزش زبان و سیاست‌های جغرافیایی محبوب: تصویر جهان و از تاریخ و (پسا)استعماری انگلستان و فرانسه. مجلۀ زبان‌شناسی پسااستعمار ۵، شمارۀ ویژه: زبان و سیاسیت‌های جغرافیایی محبوب، ویرایش. توسط سی. لویسن و اس.اس. فرناندز.
،ریزاگر، کی. و اسوارستاد، ال.کی. (۲۰۲۰) Verdensborgeren og den interkulturelle læring [شهروند جهانی و آموزش بین‌فرهنگی]. فردریکسبرگ، دانمارک: سمفاندسلیرتور.
سیلوی، پی. و گرفنیتز، اس. (2018) خانه‌های سراسر جهان. در: ام. واگنر، دی.سی پروجینی و ام. بایرام (ویرایش)
آموزش مهارت میان‌فرهنگی در رده‌های سنی مختلف (ص ص. 75 - 58). بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
واگنر، ام.، دی.سی پروجینی و ام. بایرام (ویرایش) (2018) آموزش مهارت میان‌فرهنگی در رده‌های سنی مختلف
       (ص ص. 75 - 58). بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.
یولیتو، آل.، و پورتو، ام. (۲۰۱۷) آموزش حقوق بشر در تدریس زبان. بایرام، ام.، گلوبوا، آی.، هان، اچ. و واگنر، ام.
(ویرایش) از اصول تا عمل در آموزش برای شهروندی میان‌فرهنگی. (ص ص.250 - 225). بریستول: (مسائل چندزبانه) Multilingual Matters.