همبافت‌سازی فراملیتی در آموزش بین‌فرهنگی زبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسنده

استاد تمام برجستۀ مطالعات بین‌فرهنگی، گروه ارتباطات و هنر، دانشگاه روسکیلد، روسکیلد، دانمارک.

چکیده

این مقاله چنین استدلال می‌کند که آموزش زبان به‌صورت بین‌فرهنگی باید کماکان الگواره‌‌‌‌‌های سنتی و ملی (که در آن تمرکز آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر معطوف به شرایط درون‌‌مرزی کشورهای زبان هدف است) را به چالش بکشد و همچنان با نظر به آموزش شهروندی جهانی، به سمت جهانی سوق یابد که در عین گوناگونی‌ها، دارای همبستگی متقابل باشد. این مقاله خاطرنشان می‌کند که زبان‌ها، و حتی زبان‌هایی که به‌عنوان زبان‌های خارجی آموزش داده می‌شوند، پدیده‌های فراملیتی و جهانی هستند و این مسئله ایجاب می‌کند که فرآیند زبان‌‌آموزی در نقاط مختلف جهان قابلیت آموزش زبان مقصد را به‌‌عنوان زبان اول، زبان دوم و زبان خارجی داشته باشد. این مقاله طیفی از ابعاد فراملیتی را معرفی می‌کند که دربرداندۀ جریان‌های زبانی و نیز انواع دیگری از فعالیت‌‌ها، فرایندها و ساختارهای فراملیتی است–ابعادی که بایسته است در برنامه‌ریزی و تجزیه‌وتحلیل مطالب اموزشی زبان‌ مدنظر گیرند. این مقاله سه محور فراملیتی را به تفضیل تشریح نموده و نشان می‌دهد که چگونه همبافت‌سازی فراملیتی می‌تواند مفاهیم را دستخوش تحول کرده و جهانی همبسته و واقعی بسازد که مسائل آن برای زبان‌اموزان مشهود باشد. البته این تلاش شاید صرفاً در خصوص تصاویر و متون ساده میسر شده‌باشد. سه محور موضوعی فراملیتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: اسکاتلند: پیوند اسکاندیناوی (برای آموزش زبان انگلیسی)؛ سنگال: دیوار بزرگ سبز صحرا و ساحل (برای آموزش زبان فرانسوی)؛ و نجات غار تایلند (برای آموزش زبان انگلیسی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transnational contextualization in intercultural language education

نویسنده [English]

  • Karen Risager
Professor Emerita in Intercultural Studies, Department of Communication and Arts, Roskilde University, Roskilde, Denmark.
چکیده [English]

This article argues that the field of intercultural language education should continue to question the traditional national paradigm (in which the dominant focus of sociocultural knowledge is on condi-tions within the borders of target-language countries) and orient itself still more clearly towards the diverse and interdependent world with a view of educating for global citizenship. The article notes that languages, not least those that are taught as foreign languages, are transnational and global phe-nomena, which entails that language teaching must be prepared to teach the target language as first, second and foreign language in many different places in the world. It proposes a range of dimen-sions of transnationality comprising not only language flows but also other kinds of transnational practices, processes and structures – dimensions that may be considered in the planning and analysis of language learning materials. It describes three transnational themes in greater length in order to demonstrate how transnational contextualization can transform existing themes in the direction of making the real interdependent world with its important issues visible for the students, although perhaps only in visuals and simple texts. The three transnational themes dealt with are: Scotland: The Scandinavian Connection (for English teaching); Senegal: The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel (for French teaching); and The Thailand Cave Rescue (for English teaching

کلیدواژه‌ها [English]

  • National paradigm
  • global citizenship
  • transnationality
  • language flows
  • transnational contextualiza-tion
  • language learning materials