بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران و نیازسنجی زبانی ذی‌نفعان

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

5 گروه زبان انگلیسی، موسسه آموزش عالی بهار

چکیده

پژوهش پیش‌رو در تلاش است که با نیازسنجی مخاطبان (دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری) به بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران بپردازد و پس از آن آزمونی استاندارد و یکسان را به‌عنوان آزمونی واحد پیشنهاد دهد. بدین‌منظور پس از موضوع‌بندی پاسخ‌های کیفی که از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با 30 نفر اعضای هیأت علمی ( 19 زن و 11مرد) و 35 نفر دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری (13 زن و 22 مرد) از شهرها و رشته‌های گوناگون در دانشگاه‌های سراسر ایران گرفته شد، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته تدوین شد و به جهت اعتباریابی پرسشنامۀ طراحی‌شده ابتدا از 200 نفر دانش‌آموخته یا دانشجوی مقطع دکتری (117 مرد و 83 زن) دانشگاه‌های سراسر ایران از رشته‌های گوناگون (نمونۀ در دسترس) خواسته شد به پرسشنامه پاسخ دهند و پس از آن نیز 442 نفر (223 مرد و 219 زن) شامل دانش‌آموختۀ دکتری (57 نفر)، دانشجوی دکتری (320 نفر) و عضو هیأت علمی (65 نفر) به پرسشنامۀ اعتباریابی‌شده پاسخ دادند. بنابراین جامعۀ آماری در مجموع 642 نفر بوده است که نظر خود را در مورد آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی به لحاظ 4 معیار روایی، پایایی، تأثیر و عدالت آزمون بیان کرده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان رضایت چندانی از آزمون‌های مذکور ندارند و معتقدند این آزمون‌ها براساس بریده‌هایی از آزمون‌های بین‌المللی تافل و آیلتس قدیمی تهیه می‌شوند و ملاحظات فرهنگی و بومی معمولاً در آن‌ها رعایت نمی‌شوند. بنابراین، در پایان جهت ارتقای کیفی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی در ایران پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Examining the Problems of Iran’s Ministry of Higher Education and Universities’ English Language Proficiency Tests and Stakeholders' Language Needs Analysis

نویسندگان [English]

  • Reza Pishghadam 1
  • Shima Ebrahimi 2
  • Shaghayegh Shayesteh Sadafian 3
  • Sahar Tabatabaee Farani 4
  • Haniyeh Jajarmi 5
1 Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant professor of English Language, Ferdowsi University of Mashhad
4 Department of English Language, Ferdowsi University of Mahhshd
5 Bahar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aims to explore English language proficiency tests of Iran’s Ministry of Higher Education and universities by analyzing the needs of the participants (PhD candidates and graduates) and then propose a standard and uniform test. To this end, after thematizing the qualitative answers obtained through semi-structured interviews with 30 faculty members (19 females and 11 males) and 35 PhD candidates and graduates (13 females and 22 males) from different cities and majors in universities throughout Iran, a researcher-made questionnaire was developed. To validate the designed questionnaire, first 200 PhD graduates and candidates (117 males and 83 females), studying various majors in universities across Iran, answered the questionnaire (convenience sampling). Then 442 participants (223 males and 219 females) including PhD graduates (N= 57), PhD candidates (N= 320), and faculty members (N= 65) answered the validated questionnaire. Totally, 642 participants expressed their views on the problems of English language proficiency tests in terms of four criteria: validity, reliability, impact, and fairness of the test. The findings show that the participants are not satisfied with these tests and believe that these tests are designed based on the old versions of TOEFL and IELTS international tests and cultural and local considerations are overlooked. Finally, some suggestions are made to improve the quality of English language proficiency tests in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "examining the problems
  • language proficiency tests"
  • "language needs analysis"
  • "local-cultural components"
  • "Ministry of Higher Education"