تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

نویسندگان

1 آموزش زبان انگلیسی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مختلف استفاده کردند. در گروه کنترل شرکت کنندگان معادل‌ فارسی آن‌ها را حفظ و به پرسش شفاهی معلم در جلسه بعد پاسخ دادند. داده ها از طریق پیش‌آزمون، پس‌آزمون و مصاحبه جمع‌آوری شد. نتایج آزمون کوواریانس و کدگزاری باز مصاحبه و بررسی موضوعات آن نشان داد که انجام پروژه‌ می‌تواند به بهبود مهارت دانش آموزان در یادگیری اصطلاحات کمک بیشتری کند و باعث افزایش انگیزه، خودمحوری و مهارت همکاری شود. پیامدهای نتایج برای طراحان برنامه درسی و معلمان زبان انگلیسی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Project-based Learning Approach on Iranian EFL Learners' Learning of English Idiomatic Expressions

نویسندگان [English]

  • Samane Jafari 1
  • Zohre Mohamadi Zenouzagh 2
1 English Teaching Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 English Translation Department,Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study aimed at investigating the effect of Project-Based Learning approach on improving EFL learners’ knowledge of English idiomatic expressions. To this end, 60 male and female Iranian EFL intermediate learners were selected on the basis of Oxford Placement Test results and were randomly assigned into experimental and control groups. The participants in the experimental group were asked to do projects on the instructed idioms. The projects included scenario writing, making dub smash, audio role plays on animation and movie episodes. The students in the control group received bilingual idiom list (English and the Persian equivalence) and instructed through traditional present, practice and produce model. The data were collected through pre- and post-test design and a structured interview. The results of ANCOVA (analysis of covariance) indicated that experimental group outperformed the control group. Besides, theme elicitation through open coding on structured interview approved efficacy of project-based learning in terms of its potential in increasing learner autonomy, motivation and cooperation. The implications and suggestions for further study are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project-based learning
  • English idiomatic expressions
  • learner autonomy
  • Motivation
  • collaborative learning
محمد کرام‌الدینی (1383). یادگیری مبتنی بر پروژه،  آموزش ابتدایی، 6(3): 20-23
رحمت اله خسروی وهاشم فردانش (1392). الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر پروژه با الهام از رویکرد سازنده‌گرایی، مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی،6(2): 67-87.
هاشم فرادانش و علی نوری  (1389). طراحی آموزشی، بر اساس مدل یادگیری مبتنی بر پروژه: رویکردی ساخت‌گرا به طراحی آموزش. مجله روانشناسی و علوم تربیتی،40(1): 101-121