دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 183-374 (مقالات این شماره در مرداد ماه1396 به چاپ رسیده است) 

علمی پژوهشی(عادی)

جایگاه مکتب‌های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی

صفحه 183-214

10.22059/jflr.2015.62546

منوچهر جعفری گهر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ بهروز جمالوندی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات این شماره در مرداد ماه1396 به چاپ رسیده است
مهر 1394، صفحه 183-374
مقالات این شماره در مرداد ماه1396 به چاپ رسیده است
فروردین 1394، صفحه 5-182