دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 183-374 (مقالات این شماره در مرداد ماه1396 به چاپ رسیده است) 
1. جایگاه مکتب‌های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی

صفحه 183-214

10.22059/jflr.2015.62546

منوچهر جعفری گهر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ بهروز جمالوندی