دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 183-374 (مقالات این شماره در مرداد ماه1396 به چاپ رسیده است) 

علمی پژوهشی(عادی)

جایگاه مکتب‌های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی

صفحه 183-214

10.22059/jflr.2015.62546

منوچهر جعفری گهر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ بهروز جمالوندی


شماره‌های پیشین نشریه

مقالات این شماره در مرداد ماه1396 به چاپ رسیده است
مقالات این شماره در مرداد ماه1396 به چاپ رسیده است