قاعده آموزی: شیوه‌ای جدید در آموزش صیغة افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایة اصول زبانشناسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

10.22059/jflr.2012.50918

چکیده

یکی از دغدغه­های اصلی دانشجویان فارسی زبان در کلاس­های آموزش
زبان انگیسی این است که قواعد منفی­سازی و سؤالی کردن صیغه­های مختلف فعل را نمی­توانند
به درستی بیاموزند و از تعدد قواعد رنج می­برند. تحقیق حاضر مبتنی بر تجربة شخصی
پژوهشگرانی است که پس از تحصیل در رشتة زبانشناسی، ناخودآگاه در آموزش زبان
انگلیسی به دانشجویان فارسی­زبان از شیوه­ای جدید به نام قاعده­آموزی استفاده می­کردند
و متوجه بهبود یادگیری قواعد زبان انگلیسی در دانشجویان شدند. در این روش(قاعده­آموزی)،
با استفاده از یافته­های زبان­شناسان، به جای توضیح تک­تک صورت­های صیغه­ها، قاعده­ای
کلی بیان می­شود که می­توان آن را در همة صورت­ها به­کار برد. در این مقاله برای
آزمون روش قاعده­آموزی، 40 دانشجو در دو کلاس زبان عمومی انتخاب شدند. پس از
اطمینان از همگن بودن آن­ها، در چهار جلسة ابتدای کلاس، دانشجویان یک کلاس به روش
سنتی آموزش دیدند و دانشجویان کلاس دیگر به روش قاعده­آموزی و سپس، آزمونی از هر
دو گروه گرفته شد. نتیجة آزمون نشان داد بازده دانشجویانی که به شیوة جدید آموزش
داده شده بودند، بالاتر از بقیة دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching the Rule: A New Method in Teaching Verbal Forms to Iranian Students According to Linguistic Principles

چکیده [English]

One of the main concerns of Iranian students who learn
English is the fact that they cannot learn the different English rules of
negative and interrogative tenses and hence suffer from numerous grammar rules.
The present study is based on the researchers' experiences, who have been
educated in Linguistics, in Teaching English to Persian students. They applied
a new teaching method (the Rule Teaching Method) unconciouslly and found that
there was an essential improvement in grammar learning by students. In the
present paper, the authors will introduce the Rule Teaching Method which is the
result of the utilization of linguistics principles. Using the findings of
linguists, instead of explaining each verbal form, in this method, a general
rule is expressed.. For testing this method, 40 students from two general
English classes were chosen. After the adjustment of their homogeneity, the
students of the first class were trained in the traditional method, in four
first sessions, while the other students were trained in the Rule Teaching
Method. Then a test prepared by the researchers (its content validity was
approved by related expertise) was given to both groups. The result was
statistically analysed and the data analysis showed a significant difference
between the score of the two groups. The results showed that the efficiency of
students who were trained in the Rule Teaching Method was higher than the other
students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistics
  • teaching
  • interrogative sentences
  • Negative Sentences
  • Indicative Sentences
  • Verbal Forms