بررسی برنامة درسی رشتة مترجمی زبان آلمانی در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی)

10.22059/jflr.2012.50916

چکیده

در تدوین و تنظیم و نگارش برنامة درسی، برنامهریزان و کارشناسان و محققان باید از
آخرین پیشرفت
ها و دستاوردهای علمی در این زمینه
بهره جویند، عدم دقت لازم به این امر، سرانجام باعث افت کل نظام آموزشی می
شود. نویسندگان مقالة پیش رو در نظر
دارند در ابتدا به کوتاهی، دانشگاه
های ایران را که در آنها زبان
آلمانی، با گرایش
های مختلف، آموخته می‏شوند، معرفی کنند
و سپس به تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی برنامة درسی موجود در رشتة مترجمی زبان
آلمانی در مقطع کارشناسی گروه زبان آلمانی دانشکدة زبان
های خارجی مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به
برنامة درسی و تأثیر آن بر ارائة رشته بپردازند و نقاط ضعف و قوت آن را مطرح کنند.
در پایان مقاله، یافته
ها و نتایج حاصل از تحقیق در قالب
پیشنهادها و توصیه
ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود و
ارتقای سطح کیفی وکمی این رشته ارائه می
گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the BA Curriculum Program for “German Language and Translation” at Islamic Azad University of Tehran

چکیده [English]

Undoubtedly, curriculum planers, experts and researchers
should benefit from the latest scientific advances and achievements when
developing the curricula. Overlooking this critical concept will lead to a
decline in the educational system, and may cause irremediable damages to the
process of education. This article primarily aims at briefly introducing the
Iranian universities that offer German Language Programs with different
subfields, and secondly aims at analyzing, criticizing and studying the current
BA curriculum program for German Language and Translation offered by the German
Department of the Faculty of Foreign languages at Payambar Akram Complex,
Islamic Azad University. The objective is to present the program’s weaknesses
and strengths. Results and new findings will be offered as suggestions,
recommendations and solutions for improving and raising the quality of this
field as a major university program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Structure
  • Revision
  • German language and Translation
  • BA Program
  • Language Learning Process