کلیدواژه‌ها = تداخل زبانی- فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 255-268

شلیر ابراهیم شریفی؛ علیرضا ولی پور