کلیدواژه‌ها = سواد دوزبانه
تعداد مقالات: 1
1. تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 425-452

سمیرا رحمانی؛ مجید الهی شیروان؛ بهزاد قنسولی؛ امید اکبری