کلیدواژه‌ها = "زبان ترکی آذربایجانی"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چندمعنایی در زبان ترکی آذربایجانی در چارچوب معنی شناسی شناختی: فعل دیداری/ görmǝk / (دیدن)

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 243-269

یوسف حضرتی؛ فاطمه یوسفی راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی