کلیدواژه‌ها = ظرفیت معنایی
تعداد مقالات: 1
1. گامی به سوی تدوین واژه‌نامۀ تقابلی ظرفیت افعال فارسی- انگلیسی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 449-477

رضوان متولیان نائینی؛ فاطمه محمدپور