نویسنده = ���������������� ��������
بررسی کاربرد اصطلاحات انگلیسی در مقاله های پژوهشی زبان شناسی کاربردی :پژوهشی پیکره محور

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 390-405

10.22059/jflr.2020.291411.694

الهام فراهانی؛ هوشنگ یزدانی قره‌آغاج؛ موسی احمدیان؛ مجید عامریان